Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 32. Các khu vực châu Phi – Địa lí 7: – Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi.

CHIA SẺ
Bài 32 Địa lí lớp 7: Các khu vực châu Phi. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 104 . Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

(trang 100 sgk Địa Lí 7): – Xác định trên hình 32.1 các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Dựa vào chú giải của lược đồ để xác định


(trang 101 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Bắc Phi.

Các nước ở khu vực Bắc Phi: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Xa-ra-uy, Mô-ri-ta-ni, Ma-li, Ni-giê, Sat, Xu-đăng.


(trang 103 sgk Địa Lí 7): – Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Trung Phi.

Các nước ở khu vực Trung Phi: Xê-nê-gan, Ghi-nê Bit-xao, Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ông, Li-bê-ri-a, Cốt Đi-xoa, Buốc-ki-na Pha-xô, Ga-na, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ri-a, Ca-mơ-run, Ghi-nê Xích đạo, Ga-bông, Công-gô, CHDC Công-gô, Trung Phi, Ru-an-đa, Bu-run-đi, ư-gan-đa, Kê-ni-a, Tan-da-ni-a, Xô-ma-li, Ê-ti-ô-pi-a, Gi-bu-ti, Ê-ri-tơ-ri-a.

Quảng cáo


(trang 104 sgk Địa Lí 7): – Dựa vào hình 32.3:

– Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi.

– Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào? Tại sao lại phát triển ở đó?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

– Các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi: cọ dầu, cà phê, lạc, bông, ca cao.

– Sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở khu vực phía đông và phía tây.

+ Khu vực Phía đông: có khí hậu gió mùa xích đạo, có đất đỏ badan bao phủ trên nhiều vùng rộng lớn, rất thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp nhiệt đới, đặc biệt là cà phê.

+ Khu vực Phía tây: có khí hậu nóng , mưa nhiều, đất đai màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc .


Bài 1:  Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi.


Bài 2:  Nêu sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi

– Bắc Phi : các nước Bắc Phi nằm ven Địa Trung Hải, kinh tế khá phát triển, nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới ; các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông, … có ngành công nghiệp chính là khai thác khoáng sản, phát triển du lịch.
– Trung Phi : kinh tế còn kém phát triển, thường xuyên bị khủng hoảng do thị trường nông sản bên ngoài biến động; trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.