Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa – Địa lớp 7:  Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì ?

CHIA SẺ
Bài 16 Địa lí lớp 7: Đô thị hóa ở đới ôn hòa. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 55 . Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết..

Bài 1:  Nét đặc trưng của đô thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì ?

Có tỉ lệ dân đô thị cao, hơn 75% dân cư sinh sống trong các đô thị.
– Tập trung nhiều đô thị nhất thế giới, có các siêu đô thị.
– Các đô thị phát triển theo quy hoạch.
– Các đô thị mở rộng kết nối với nhau liên tục thành chuỗi đô thị hay chùm đô thị.
– Lối sống đô thị đã phổ biến trong phần lớn dân cư.


Bài 2:  Những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng giải quyết.

Khi các đô thị phát triển quá nhanh nảy sinh các vấn đề xã hội như thiếu việc làm, thiếu nhà ở, thiếu các công trình công cộng, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội,…