Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 9. Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường – Công nghệ 7: Phân hữu cơ , phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ?

CHIA SẺ
Bài 9 Công nghệ lớp 7: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. Giải câu 1, 2, 3 trang 22. Thế nào là bón lót , bón thúc ?…

Câu 1: Thế nào là bón lót , bón thúc ?

– Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.

– Còn bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây nhắm đáp ứng kịp nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng thời kì tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.


Câu 2: Phân hữu cơ , phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

– Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì khi bón vào đất các chất dinh dưỡng có trong đất phải chuyển thành các chất hòa tan thì cây mới hấp thụ được. Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu (không hòa tan) cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân bón phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được.


Câu 3: Phân đạm, phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc ? vì sao ?

-Phân đạm và phân kali thường dùng để bón thúc vì nó dễ hòa tan, thường sử dụng được ngay mà người ta thường bón thúc để kích thích cây trồng sinh trưởng. Vì vậy dùng phân bón dễ hòa tan sẽ giúp cây hấp thụ phân bón nhanh, sinh trưởng và phát triển, cho các sản phẩm tốt hơn.