Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi – Công nghệ 7: Hãy kể phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ? 

Bài 40 Công ngệ lớp 7: Sản xuất thức ăn vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 109 . Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn giàu xanh ?…

Câu 1: Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn giàu xanh ?

– Thức ăn có chứa hàm lượng protein >14% gọi là thức ăn giàu Protein.

– Thức ăn có chứa hàm lượng gluxit >50% gọi là thức ăn giàu Gluxit.

– Thức ăn có chứa hàm lượng xơ >30% gọi là thức ăn Thô xanh.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ?

Advertisements (Quảng cáo)

– Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

+ Nuôi trồng thủy hải sản.

+ Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn từ động vật như giun đất, nhộng tằm.

+ Trồng xen, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

– Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit:

+ Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

Advertisements (Quảng cáo)