Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Theo em, muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ?

Bài 33 Công nghệ lớp 7: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 90  Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ? …

Câu 1: Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta ?

Có hai phương pháp đang được dùng ở nước ta là

– Chọn lọc hàng loạt: dựa vào tiêu chuẩn đã định trước, rồi so sánh sức sản xuất của từng các thể vật nuôi trong đàn, lựa chọn từ trong đàn những các thể đạt tốt giữ lại làm giống

– Kiểm tra năng suất.: trong cùng một điều kiện chuẩn và thời gian nuôi dưỡng, chọn những cá thể vật nuôi tốt đạt tiêu chuẩn định trước giữ lại làm giống

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Theo em, muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ?

Advertisements (Quảng cáo)

Các biện pháp quản lí giống vật nuôi:

+ Đăng ký quốc gia các giống vật nuôi.

+ Phân vùng chăn nuôi.

+ Chính sách chăn nuôi

+ Quy định về đực giống ở chăn nuôi gia đình.

Advertisements (Quảng cáo)