Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi? ? 

CHIA SẺ
Bài 32 Công nghệ lớp 7: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 88 .Em cho biết các đặc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?…

Câu 1: Em cho biết các đăc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

– Sự sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước, khối lượng của các bộ phận trong cơ thể.

Ví dụ: Khi mới sinh con bò nặng 4kg nhưng sau đó 3 tuần, con bò con tăng cân nặng lên 2kg

– Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể.

Ví dụ: gà mái bắt đầu đẻ trứng.


Câu 2: Em cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?

– Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi:

+ Các đặc điểm về di truyền

 + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu.