Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng – Công nghệ lớp 7: Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ? 

Bài 29 Công nghệ lớp 7: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 77 . Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ? …

Câu 1: 1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ?

– Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất.

Mục đích:

– Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có.

– Tạo điều kiện để rừng phát triển.


Câu 2: Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ?

Advertisements (Quảng cáo)

Biện pháp:

+ Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.

+ Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép.

+ Chủ rừng và nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 3: Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ?

Đối tượng :

Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng, gồm có :

– Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng

– Đồng cỏ cây bụi xen cây gỗ tầng đất mặt dày trên 30cm.

Các biện pháp:

+ Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng,…

+ Phát dọn dây leo, bụi rậm ,cuốc xới đất tơi xốp.

+ Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn .

Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị.

Advertisements (Quảng cáo)