Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng – Công nghệ 7: vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?

Bài 2 ông nghệ lớp 7: Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng. Giải câu 1, 2 trang 8. Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?…

Câu 1: Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?

Vai trò của đất trồng đối với cây trồng:

– Cung cấp nước cho cây.

– Cung cấp chất dinh dưỡng.

– Cung cấp oxi.

Advertisements (Quảng cáo)

– Giữ cho cây đứng vững


Câu 2: Đất trồng gồm những thành phần nào ,vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?

Đất trồng

+ Phần khí;  Phần rắn (Chất vô cơ; Chất hữu cơ);  Phần lỏng

– Phần khí chính là không khí có trong khe hở của đất, không khí có trong đất cũng chứa nito, oxi, cacbonic như không khí trong khí quyển. Tuy nhiên lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxi trong khí quyển, còn lượng cacbonic thì nhiều hơn lượng oxi trong khí quyển tới hàng trăm lần

– Phần rắn của đất gồm có thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ

+ Thành phần vô cơ chiếm từ 92->98%khối lượng phần rắn, trong đó có chứa các chất dinh dưỡng như nitơ, oxi, photpho, kali…

+Thành phần hữu cơ của đất gồm có các sinh vật sống trong đất và xác động vật, thực vật, vi sinh vật đã chết, dưới tác động của vi sinh vật, xác động, thực vật bị phân hủy thành các chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng.các sản phẩm phân hủy này là thức ăn cho cây trồng và nguyên liệu để tổng hợp thành chất mùn. Mùn chính là chất làm cho đất có những tính chất tốt, đất nhiều mùn là đất tốt

– Phần lỏng chính là nước trong đất. Nước trong đất có tác dụng hòa tan các chất dinh dưỡng (rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng nhờ lông mút, lông mút hấp thụ muối khoáng cho cây)

Advertisements (Quảng cáo)