Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại – Công nghệ 7: Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh hại bằng cách nào?

Bài 13C Công nghệ lớp 7: Phòng trừ sâu, bệnh hại. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33. Em hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ? …

Câu 1: Em hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại ?

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại:

+ Vệ sinh đồng ruộng, làm đất

+ Gieo trồng đúng thời vụ

+ Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí

+ Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích

+ Sử dụng giống chóng sâu bệnh


Câu 2: Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu ,bệnh hại bằng cách nào? Cần đảm bảo các yêu cầu gì ?

Có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

– Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu , bệnh hại

– Biện pháp thủ công

– Biện pháp hoá học

Advertisements (Quảng cáo)

– Biện pháp sinh học

Cần đảm bảo yêu cầu

– Phòng là chính

– Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để

– Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ


Câu 3: Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Bằng các biện pháp

Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại

Advertisements (Quảng cáo)

Biện pháp thủ công

Biện pháp hoá học


Câu 4: Hãy nêu những biện pháp phòng chống trừ sâu, bệnh hại . Ưu, nhược điểm của từng biện pháp ?

Hướng dẫn trả lơì

Biện pháp thủ công

Ưu điểm:

– Đơn giản, dễ thực hiện.

– Có hiệu quả khi sâu bệnh mới phát sinh.

Nhược điểm:

– Tốn công.

– Hiệu quả thấp, nhất là khi sâu bệnh phát sinh nhiều.

Biện pháp hóa học

Ưu điểm:

– Diệt sâu bệnh nhanh.

– Ít tốn công.

Nhược điểm:

– Dễ gây độc cho người, cây trồng và vật nuôi.

– Làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, giết chết các vi sinh vật khác ở ruộng.

Vậy nên khi dùng biện pháp hóa học cần:

– Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ, và liều lượng.

– Phun thuốc đúng kỹ thuật.

Advertisements (Quảng cáo)