SBT Lịch sử 6

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6
Bài 18 SBT Sử lớp 6 trang 53,54,55,56: Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê vào thời gian nào?
Bài 18 SBT Sử lớp 6 trang 53,54,55,56: Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê vào thời gian nào?
Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 53,54,55 SBT Lịch sử 6. Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê vào...
Bài 17 SBT Sử lớp 6 trang 51,522,53 bài 1,2,3,4,5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?
Bài 17 SBT Sử lớp 6 trang 51,522,53 bài 1,2,3,4,5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?
Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 51, 52 53 SBT Lịch sử 6.Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm nào?; Em hãy trình bày...
Ôn tập chương 1 và 2 SBT Sử lớp 6: Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở đâu?
Ôn tập chương 1 và 2 SBT Sử lớp 6: Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở đâu?
Giải bài 1,2,3,4,5 - Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2 - SBT Sử lớp 6 trang 45.46.47.48. Bài 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng. 1. Dấu tích của Người tối cổ được...
Bài 15 SBT Sử 6 trang 44,45: Thành cổ Loa còn có tên gọi là gì?
Bài 15 SBT Sử 6 trang 44,45: Thành cổ Loa còn có tên gọi là gì?
Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo) - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4, 5 trang 44, 45 SBT Lịch sử 6. Em hãy giải thích vì sao công trình thành cổ Loa là một biểu tượng rất...
Bài 14 SBT Sử lớp 6 trang 41,42,43: Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian nào?
Bài 14 SBT Sử lớp 6 trang 41,42,43: Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian nào?
Bài 14: Nước Âu Lạc - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4, 5, trang 41,42,43 SBT Lịch sử 6.Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian nào?;   Sau khi cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi, kinh...
Bài 13 SBT Sử lớp 6 trang 39,40: Cây trồng chính của cư dân Văn Lang là gì?
Bài 13 SBT Sử lớp 6 trang 39,40: Cây trồng chính của cư dân Văn Lang là gì?
Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 39, 40 SBT Lịch sử 6. Cây trồng chính của cư dân Văn Lang là gì?; Bài...
Giải SBT Sử lớp 6 bài 12 trang 36,37,38: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?
Giải SBT Sử lớp 6 bài 12 trang 36,37,38: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?
Bài 12 SBT Lịch Sử lớp 6: Nước Văn Lang. Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 36 ,37, 38. Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?; Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà...
Bài 1-7 trang 34,35,36 SBT Sử lớp 6: Chủ nhân của nền văn hoá Đông Sơn là gì?
Bài 1-7 trang 34,35,36 SBT Sử lớp 6: Chủ nhân của nền văn hoá Đông Sơn là gì?
Bài 11 SBT Lịch sử lớp 6: Những chuyển biến về xã hội. Trả lời và giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 34,35, 36. Chủ nhân của nền văn hoá Đông Sơn là gì? Em hiểu thế nào là theo chế độ phụ...
Giải bài tập trang 31,32,33 SBT Sử lớp 6: Người nguyên thuỷ phát minh ra thuật luyện kim thông qua quá trình nào?
Giải bài tập trang 31,32,33 SBT Sử lớp 6: Người nguyên thuỷ phát minh ra thuật luyện kim thông qua quá trình nào?
Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 31,32,33 SBT Lịch sử 6.Người nguyên thuỷ phát minh ra thuật luyện kim thông qua quá trình nào?. Theo em,...
Bài 9 SBT Sử 6 – Trả lời câu hỏi trang 25,26,27: Điểm nổi bật của chế độ thị tộc mẫu hệ là gì?
Bài 9 SBT Sử 6 – Trả lời câu hỏi trang 25,26,27: Điểm nổi bật của chế độ thị tộc mẫu hệ là gì?
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 25,26,27 - Bài 9 SBT Sử 6: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.Việc người nguyên thuỷ biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào ?  Điểm nổi...

Đề & bài tập hay