Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6

Bài 18 SBT Sử lớp 6 trang 53,54,55,56: Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán – SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 53,54,55 SBT Lịch sử 6. Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê vào thời gian nào? Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bài 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở

A. Cổ Loa.             B. Luy Lâu.

C. Mê Linh.               D. Chu Diên.

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng đã diễn ra trong thời gian

A. từ năm 40 đến năm 41.

B. từ năm 41 đến năm 42.

C. từ năm 42 đến năm 43.

D. từ năm 43 đến năm 44.

3. Chỉ huy quân xâm lược Hán tấn công đàn áp cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng là

A. Tô Định.             B. Mã Viện.

C. Đoàn Chí.             D. Hàn Vũ.

4. Cuộc chiến đấu của quân ta với hai cánh quân địch hợp lại diễn ra quyết liệt ở

A. Hợp Phố.             B. Luy Lâu.

C. Mê Linh.            D. Lãng Bạc.

5. Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê vào

A. tháng 3 năm 41 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).

B. tháng 3 năm 42 (ngày 6 tháng Hai âm lịch),

c. tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).

D. tháng 3 năm 44 (ngày 6 tháng Hai âm lịch).

1

2

3

4

5

c

c

B

D

c

Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trống trước các câu sau.

1.  Trưng Vương xá thuế hai năm liền chọ dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

2.  Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận bèn cử Mã Viện đưa quân đi đàn áp.

3.  Tháng 4-42, quàn Hán tấn công Hợp Phố, Hai Bà Trưng liền kéo quân lên Hợp Phố để nghênh chiến.

4.  Tại Cấm Khê, quân ta ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, tấc đất. Cuối cùng, Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê.

5.  Tuy đàn áp được cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhưng quân Mã Viện khi đi mười phần, khi về chỉ còn bảy, tám phần.

Đ : 1, 4 ;
S : 2, 3, 5.

Bài 3. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập cho đất nước ?

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.
Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.
Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân.

Bài 4. Trình bày nét chính về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo cửa Hai Bà Trưng.

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán :
– Về phía quân xâm lược Hán : thời gian – tướng chỉ huy – lực lượng – tấn công Hợp Phố – chia hai đạo thuỷ bộ tấn công vào đất Giao Chỉ – hợp quân ở vùng Lãng Bạc…
– Về phía quân ta : chiến đấu anh dũng ở Hợp Phố – Hai Bà Trưng kéo quân về Lãng Bạc, cuộc chiến ác liệt – quân ta lùi về cổ Loa. Mê Linh — quân ta lùi về Cấm Khê – tháng 3- 43 Hai Bà hi sinh anh dũng — cuộc kháng chiến tiếp tục đến tháng 11 -43 thì chấm dứt…

Bài 5. Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giải thích vì sao ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học, đường phố, quận,… mang tên Hai Bà Trưng.

–       Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng : thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta.

–       Giải thích : Thể hiện lòng kính trọng và biết ơn Hai Bà Trưng và ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc ta.