Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6

Bài 14 SBT Sử lớp 6 trang 41,42,43: Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Bài 14: Nước Âu Lạc – SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4, 5, trang 41,42,43 SBT Lịch sử 6.Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian nào?;   Sau khi cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi, kinh tế Âu Lạc có thay đổi như thế nào ?

Bài 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Vào cuối thế kỉ III TCN, tình hình nước Văn Lang ra sao ?

A. Nước Văn Lang đang đà phát triển.

B. Nước Văn Lang phát triển cực thịnh.

C. Nhiều bộ lạc khác mạnh lên, chống lại chính quyền Trung ương.

D. Vua không chăm lo đến sản xuất, quân sự ; đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

2. Quân Tần tấn công nước Văn Lang vào thời gian

A. cuối thế kỉ III TCN.                          B. năm 218 TCN.

C. năm 214 TCN.                                   D. năm 210 TCN.

3. Kết quả lớn nhất mà nhân dân Lạc Việt và Tây Âu đạt được trong cuộc kháng chiến chống Tần là

A. làm cho quân Tần tiến, thoái đều không được.

B. người Việt đã đại phá được quân Tần.

C. người Việt đã giết được Hiệu uý giặc là Đồ Thư.

D. nhà Tần phải rút quân, nền độc lập và chủ quyền dân tộc được giữ vững.

4. Tên của nước ta khi Thục Phán lên ngôi

A. là sự kết hợp giữa tên gọi hai tộc người Tây Âu và Lạc Việt thành Âu Lạc.

B. vẫn giữ nguyên tên Văn Lang như thời vua Hùng,

C. là Tây Âu.

D. là Lạc Việt.

5. Điểm khác trong tổ chức bộ mầy nhà nước thời An Dương Vương so với thời Hùng Vương là

A. vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

B. giúp việc cho vua có các lạc hầu, lạc tướng.

C. cả nước chia thành nhiều bộ, do lạc tướng đứng đầu.

D. quyền hành của Nhà nước cao hơn, chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước.

1

2

3

4

5

D

C

D

A

D

Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trống trước các câu sau.

1.  Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần, năm 214 TCN, nước Âu Lạc thành lập.

2.  Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng cổ Loa, huyện Đông Anh – Hà Nội).

3.  Năm 207 TCN, Thục Phán đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.

4.  Hai vùng đất cũ của người Tây Âu và Lạc Việt được hợp thành nước mới có tên là Âu Lạc.

Đ : 2, 3, 4 ;

S : 1.

Bài 4. Theo em, sự thay đổi lớn nhất trong tình hình nước ta sau cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược thắng lợi là gì ?

– Thục Phán buộc vua Hùng nhường ngôi cho mình và sáp nhập hai vùng đất cũ của người Tây Âu và Lạc Việt thành một nước mới, đặt tên nước là Âu Lạc ; Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội).

Bài 5: Sau khi cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi, kinh tế Âu Lạc có thay đổi như thế nào ?

–       Nông nghiệp : Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến. Lúa gạo, khoai, đậu, hoa quả nhiều hơn. Chăn nuôi, đánh cá,… phát triển hơn trước.

–    Các nghề thủ công : gốm, dệt, trang sức,… đều tiến bộ.

–    Ngành xây dựng và luyện kim đặc biệt phát triển.