Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6 Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình...

Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – SBT Địa lớp 6: Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?

CHIA SẺ
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – SBT Địa lớp 6. Giải bài 1.a, bài 2.a, giải bài tập lí thuyết từ trang 54 đến trang 55 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 16, hãy cho biết :
– Đường từ A đến D là đường gì ?
– Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?.

Câu 1.a: Dựa vào hình 16, hãy cho biết :

–    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu mét

–    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E và B so với F là bao nhiêu mét.

–    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng 0 mét

–    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E 250 mét và B so với F là 350 mét.

- Quảng cáo -

Câu 2.a: Dựa vào hình 16, hãy cho biết :

–    Đường từ A đến D là đường gì ?

–    Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?

–    Đường từ A đến D là đường đồng mức

–    Đường A – D có là đường đồng mức. Vì đường này nối các điểm A, B, C, D có cùng độ cao so với mực nước biển