Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1a, 2a trang 54, 55 Sách BT Địa lớp 6: Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?

CHIA SẺ
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – SBT Địa lớp 6. Giải bài 1.a, bài 2.a, trang 54 – 55 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào hình 16, hãy cho biết : – Đường từ A đến D là đường gì ? – Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?.

Câu 1.a: Dựa vào hình 16, hãy cho biết :

–    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng bao nhiêu mét

–    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E và B so với F là bao nhiêu mét.

- Quảng cáo -

–    Đường A-C nằm ở độ cao khoảng 0 mét

–    Sự chênh lệch độ cao giữa các điểm B so với E 250 mét và B so với F là 350 mét.

Câu 2.a: Dựa vào hình 16, hãy cho biết :

–    Đường từ A đến D là đường gì ?

–    Đường A – D có phải là đường đồng mức không Vì sao ?

–    Đường từ A đến D là đường đồng mức

–    Đường A – D có là đường đồng mức. Vì đường này nối các điểm A, B, C, D có cùng độ cao so với mực nước biển