Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2,3 SBT Địa lớp 6 trang 35,36,37: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp ?

CHIA SẺ
Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất – SBT Địa lớp 6. Giải bài 1,2,3 trang 35, 36, 37 SBT Địa 6. Bài 2. Hãy cho biết : ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi..

Câu 1: Dựa vào hình 10, hãy cho biết :

– Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp ?

– Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất ?

– Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp. Đó là các lớp : Lớp vỏ (5-70 km) ; Lớp trung gia (2900km) ; Lớp lõi (3500km)

– Trạng thái của từng lớp :

 + Lớp vỏ : rắn chắc

 + Lớp trung gian : quánh, dẻo

 + Lớp lõi : lỏng

- Quảng cáo -

– Lớp vỏ có vai trò quan trọng nhất vì nó là nơi tồn tại các thành phần khác của Trái Đất như không khí, nước, sinh vật… và cả xã hội loài người.

Câu 2: Hãy cho biết : ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi.

– Nếu hai mảng địa hình tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu trào lên hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương.

– Nếu hai mảng địa hình xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc giữa chúng, đá sẽ bị nén ép, nhô lên thành núi.

Câu 3: Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.

Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như :

a)   ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí để các sinh vật và con người tồn tại.

b)   đá và đất để con người phát triển trồng trọt và chăn nuôi,  khoáng sản để con người phát triển công nghiệp

- Quảng cáo -

c)   không khí, nước, sinh vật… và cả xã hội loài người.

c)   không khí, nước, sinh vật… và cả xã hội loài người.

Câu 1: Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

–    Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây.

–    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

–    Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

–    Địa mảng tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây : Mảng Bắc Mĩ

–    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng : Mảng Phi và mảng Ấn Độ

–    Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng : Mảng Thán Bình Dương

Câu 2: Dựa vào trạng thái cấu tạo bên trong của Trái Đất và sự vận động tự quay của Trái Đất. Hãy giải thích vì sao Trái Đất hình khối cầu lại có 2 đầu hơi dẹt (bán kính ở Xích đạo 6378 km, ở cực là 6358 km, hay chu vi ở Xích đạo là 40075 km, ở cực là 40008 km).

– Do Trái Đất cấu tạo từ các mảng gần kề nhau (lớp đất đá mềm) dưới áp luc của khí quyển tác dụng nên nó tạo nên hình dạng hoàn chỉnh là hình cầu

– Do ảnh hưởng của vận tốc tự quay của Trái Đất ở xích đạo có đường kính lớn hơn so với đường kính đi qua hai cực làm Trái Đất phình ra ở Xích đạo. Hay nói cách khác, hình dạng của Trái Đất rất gần với hình phỏng cầu là hình cầu bị nén dọc theo hướng từ địa cực tới chỗ phình ra ở Xích đạo.

Câu 3: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi lửa phun và động đất.

a) Đúng

b) Sai

b) Sai