Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Giải bài Writing Unit 4 This Is My Family SGK Tiếng Anh 6 Explore English

Hướng dẫn giải bài Writing  Unit 4 This Is My Family Tiếng Anh 6 Explore English

Write an email. Describe your family in 40-60 words.

(Viết một thư điện tử. Mô tả gia đình của em từ 40 – 60 từ.)

From: Joe@NGLstudent.com

To: Emily@NGLstudent.com

Subject: Hello from London!

Hi,

My name Is Joe Parker. I’m 14 years old and I live in London, in the United Kingdom. My mom’s name is Julie, and my dad’s name is Steven. I have one younger brother. His name is Andrew. He’s 12 years old.

Joe

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch thư:

Từ: Joe@NGLstudent.com

Đến: Emily@NGLstudent.com

Chủ đề: Lời chào từ London!

Xin chào,

Mình là Joe Parker. Mình 14 tuổi và mình sống ở London, nước Anh, Mẹ mình là Julie và bố mình là Steven. Mình có một em trai. Em ấy là Andrew. Em ấy 12 tuổi.

Advertisements (Quảng cáo)

Joe

From: Thanhtam@gmail.com

To: Minhhoang123@gmail.com

Subject: Hello from Hanoi!

Hi,

My name is Nguyen Ngoc Tuong Vy. I’m 14 years old and I live in Ha Noi, in Vietnam. My mom’s name is Thanh Mai, she is a maths teacher. My dad’s name is Minh Duc, he is an engineer. I have one younger sister. Her name is Thien Kim. She’s 10 years old.

Vy

Tạm dịch:

Từ: tuongvy@gmail.com

Đến: hoangphong@gmail.com

Chủ đề: Lời chào từ Hà Nội!

Xin chào,

Mình là Nguyễn Ngọc Tường Vy. Mình 14 tuổi và mình sống ở Hà Nội, Việt Nam. Mẹ mình là Thanh Mai, mẹ là giáo viên Toán. Bố mình là Minh Đức, bố là kỹ sư. Mình có một em gái. Em ấy là Thiên Kim. Em ấy 10 tuổi.

Vy

Advertisements (Quảng cáo)