Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn 6 - Cánh diều chi tiết

Soạn bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ Ngữ văn 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ trang 94, 95, 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều. Bài 5: Văn bản thông tin

Phần I. CHUẨN BỊ

1. Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này

– Thời điểm: 6/5/2019

– Nội dung: diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ xuất hiện ở ngay phần Sapo đầu tiên

– Những mốc thời gian được nhắc tới:

+ Chiến dịch điện Biên Phủ 1953-1954

+ 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

Đợt 1: (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc.

Đợt 2 (30/3 – 30/4) kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.

Đợt 3 (1 đến 7/5) tổng công kích, 7/5 toàn thắng.

=> Những sự kiện được thuật lại nhằm trình bày rõ nội dung, diễn biến xảy ra của sự việc dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh.

2. Đồ họa thông tin (infographic) thường dùng trong văn bản thông tin, là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin (dữ liệu, kiến thức,…) một cách ngắn gọn và rõ ràng.

Tác dụng: minh họa, làm nổi bật nội dung và thu hút người đọc

Advertisements (Quảng cáo)

3. Sưu tầm các văn bản thuyết minh về một sự kiện lịch sử theo trật tự thời gian và cho biết ngoài các trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày hoặc sắp xếp thông tin nào khác?

Sưu tầm:

Dinh Độc Lập – dấu ấn lịch sử tháng Tư ( nguồn: http://vtr.org.vn/dinh-doc-lap-dau-an-lich-su-thang-tu.html)

– Ngoài các trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và ” Tuyên ngôn Độc lập” và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Phần II. ĐỌC HIỂU

Câu hỏi giữa bài

Từ diễn biến trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Từ diễn biến trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự thời gian, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc.

CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1. Thông tin chính mà văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp cho người đọc là gì? Dựa vào đâu mà người đọc dễ dàng nhận ra thông tin chính ấy?

– Thông tin chính mà văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp cho người đọc là: sự kiện quân ta toàn thắng tại Điện Biên Phủ.

– Dựa vào dòng chữ: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ được in lớn, có màu ở ngay đầu tiên.

Câu 2. Nội dung sa pô có liên quan gì đến nhan đề của văn bản?

Nội dung sapô có chính là nhan đề của văn bản.

Câu 3. Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể nào? Cách trình bày các thông tin ấy giống nhau ở chỗ nào? Em có nhận xét gì về cách trình bày ấy (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu…)?

Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể: Chiến thắng của chiến dịch điện bên phủ 1953-1954.

Câu 4. Vì sao thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm?

– Đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

+ Đợt 1: (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc

+ Đợt 2 (30/3-30/4) kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần

+ Đợt 3 (1 đến 7/5) tổng công kích, 7/5 toàn thắng

– Thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm nhằm nhấn mạnh chiến thắng của quân ta trong chiến dịch.

Câu 5. Cách trình bày thông tin của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ có gì khác so với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”?

Khác ở chỗ là văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ viết theo trình tự triển khai theo trình từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc trong khi văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” viết theo trình tự thời gian.

Advertisements (Quảng cáo)