Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn 6 - Cánh diều chi tiết

Bài 3: Tự đánh giá: Thẳm sâu hồng ngài Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm bài Tự đánh giá: Đọc văn bản Thẳm sâu hồng ngài và trả lời câu hỏi trang 68, 69, 70, 71 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều – Bài 3 Kí
THẲM SÂU HỒNG NGÀI

Câu 1. Câu nào nêu đúng nội dung chính của văn bản trên?

A. Tác giả kể lại những gì đã thấy ở bản Hồng Ngài.

B. Tác giả kể lại chuyến đi vất vả đến bản Hồng Ngài.

C. Tác giả kể về những cây thảo quả ở bản Hồng Ngài.

D. Tác giả kể về thời tiết và nhà cửa ở bản Hồng Ngài.

A. Tác giả kể lại những gì đã thấy ở bản Hồng Ngài.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây nêu đúng tính chất du kí của văn bản này?

A. Ghi lại một chuyến đi diễn ra chưa lâu mà mình đã trải qua

B. Ghi lại những sự việc trọng đại đã xảy ra trong quá khứ xa

C. Ghi lại những câu chuyện của các danh nhân nổi tiếng

D. Ghi lại những câu chuyện tưởng tượng trong quá khứ

A. Ghi lại một chuyến đi diễn ra chưa lâu mà mình đã trải qua

Câu 3.  Câu nào chứa cảm xúc của người viết?

A. Trời buông màn nhanh chóng sau rặng núi xa.

B. Dù đi bất cứ đâu ngoài bản cũng chỉ bằng đôi chân.

C. Không kể xiết những niềm vui mà chúng tôi cảm thấy lúc này.

D. Thời tiết ở vùng núi thay đổi nhanh không ngờ.

C. Không kể xiết những niềm vui mà chúng tôi cảm thấy lúc này.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. Câu nào nói về tương lai của con đường đến bản Hồng Ngài?

A. Từ bao đời nay, người Hồng Ngài chưa hề có đường xe máy.

B. Dù đi bất cứ đâu ngoài bản cũng chỉ bằng đôi chân.

C. Hồng Ngài xa xôi, dễ làm nản lòng tất cả những người muốn đến bản.

D. Trong hai năm tới, con đường vào với vùng đất này sẽ được hoàn tất.

D. Trong hai năm tới, con đường vào với vùng đất này sẽ được hoàn tất.

Câu 5. Văn bản nào sau đây cùng thể du kí với văn bản Thẳm sâu Hồng Ngài?

A. Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

B. Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)

C. Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon-đa Sô-ì-chi-rô)

D. Sự tích Hồ Gươm

Advertisements (Quảng cáo)

B. Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)

Câu 6. Điểm giống nhau giữa các văn bản: Trong lòng mẹ, Thời thơ ấu của Hon-đa, Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Thẳm sâu Hồng Ngài là gì?

A. Đều là kể chuyện theo nhiều ngôi kể khác nhau

B. Đều kế theo ngôi thứ nhất xưng “tôi” hoặc “chúng tôi”

C. Đều tập trung miêu tả hành động của các nhân vật

D. Đầu có cốt truyện li kì và cách kế chuyện hấp dẫn

B. Đều kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi” hoặc “chúng tôi”

Câu 7. Điểm khác nhau giữa văn bản Thẳm sâu Hồng Ngài so với hai văn bản Trong lòng mẹThời thơ ấu của Hon-đa là gì?

A. Kể lại chuyện xảy ra đối với chính người kể

B. Kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi” hoặc “chúng tôi”

C. Kể lại chuyện vừa diễn ra chưa lâu với người kể

D. Kể lại chuyện có thật, có tính xác thực

A. Kể lại chuyện xảy ra đối với chính người kể

Câu 8. Câu nào sau đây có sử dụng từ mượn tiếng Pháp?

A. Đường vào Hồng Ngài vất vả hơn những gì chúng tôi tưởng.

B. Đôi chân đã muốn rời ra vì không biết đường tiếp theo phải đi về đâu.

C. Sau bốn tiếng đi bộ và 10 ki-lô-mét đường núi, chúng tôi đã đến Hồng Ngài.

D. Những cánh rừng bạt ngàn cây thảo quả đã giành chỗ của những cánh đồng lúa.

C. Sau bốn tiếng đi bộ và 10 ki-lô-mét đường núi, chúng tôi đã đến Hồng Ngài.

Câu 9. Từ “chân” trong câu “Dù đi bất cứ đâu ngoài bản cũng chỉ bằng đôi chân.” không cùng nghĩa với từ “chân” trong câu nào sau đây?

A. Hơn hai tiếng đi bộ, đôi chân đã muốn rời ra. (Lam Linh)

B. Chân mây, mặt đất một màu xanh xanh. (Nguyễn Du)

C. Tôi phải thòng một chân qua khung xe… (Hon-đa Sô-i-chi-rõ)

D. Nước ngập đến tận khoeo chân. (Nguyễn Thuy Anh)

B. Chân mây, mặt đất một màu xanh xanh. (Nguyễn Du)

Câu 10. Từ nội dung văn bản trên, em hãy viết 1 – 2 dòng nhận xét về con đường đến bản Hồng Ngài.

Con đường đến bản Hồng Ngài tuy vô cùng khó khăn và vất vả, phải vượt qua sông nước núi non, xung quanh chỉ có cây cối mà không có nhà dân nào nhưng nơi đây lại là một nơi đất dai màu mỡ, con người nơi đây tuy thưa thớt nhưng lại rất thân thiện. Hi vọng rằng tương lai, khi con đường đã hoàn thành em sẽ có cơ hội được tận mắt chứng kiến vẻ xinh đẹp của nơi này.

Advertisements (Quảng cáo)