Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - KNTT

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ trang 106, 107 Địa lí lớp 6 KNTT

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 106, 107 Địa lí 6 KNTT. Giải bài tập phần luyện tập và vận dụng 1, 2 trang 107 SGK Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ – Chương 1 bản đồ – phương tiện thể hiện bề mặt trái đất

1. Tỉ lệ bản đồ

1. Cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.
2. Tỉ lệ số và tỉ lệ thước khác nhau như thế nào?

1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu.

2. Khác nhau giữa tỉ lệ số và tỉ lệ thước

– Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.

– Tỉ lệ thước: là tỉ lệ được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực tế.

2. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

1. Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội với Thành phố Hải Phòng và thành phố Vinh (Nghệ An) lần lượt là 1,5 cm và 5 cm, vậy trên thực tế hai thành phố đó cách Thủ đô Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét?
2. Hai địa điểm có khoảng cách trên thực tế là 25 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, khoảng cách giữa hai địa điểm đó là bao nhiêu?

Advertisements (Quảng cáo)

1.

– Trên thực tế khoảng cách từ thành phố Hải Phòng tới Thủ đô Hà Nội là:

1,5 x 6 000 000 = 9 000 000 (cm) = 90 (km)

– Trên thực tế khoảng cách từ thành phố Vinh (Nghệ An) tới Thủ đô Hà Nội là:

5 x 6 000 000 = 30 000 000 (cm) = 300 (km)

2.

Khoảng cách giữa hai địa điểm đó là:

Advertisements (Quảng cáo)

2 500 000: 500 000 = 5 (cm)

Luyện tập vận dụng bài 1, 2 trang 107 SGK Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Căn cứ vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số của bản đồ hình 1, em hãy:
– Đo và tính khoảng cách theo đường chim bay từ chợ Bến Thành đến Công viên Thống Nhất.
– Tính chiều dài đường Lê Thánh Tôn từ ngã ba giao với đường Phạm Hồng Thái đến ngã tư giao với đường Hai Bà Trưng.

– Khoảng cách từ chợ Bến Thành đến Công viên Thống Nhất

+ trên bản đồ là: 7 (cm)

+ theo đường chim bay là: 7 x 10 000 = 70 000 (cm).

– Chiều dài đường Lê Thánh Tôn từ ngã ba giao với đường Phạm Hồng Thái đến ngã tư giao với đường Hai Bà Trưng

+ trên bản đồ là: 11,5 (cm)

+ trên thực địa là: 11,5 x 10 000 = 115 000 (cm)

Câu 2. Giữa hai bản đồ tự nhiên Việt Nam có tỉ lệ 1 : 10 000 000 và 1 : 15 000 000, bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn, bản đồ nào thể hiện được nhiều đối tượng địa lí hơn?

– Mẫu số ở tỉ lệ càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.

– Bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì sẽ thể hiện được càng nhiều đối tượng địa lí hơn.

– Hai bản đồ tự nhiên Việt Nam tỉ lệ 1 : 10 000 000 và 1 : 15 000 000 thì bản đồ 1 : 10 000 000 có tỉ lệ lớn hơn.

– Bản đồ có tỉ lệ 1 : 10 000 000 thể hiện được nhiều đối tượng địa lí hơn. Vì bản đồ có tỉ lệ càng lớn thì các chi tiết được thể hiện càng nhiều.

Advertisements (Quảng cáo)