Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Địa lí lớp 6 Bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Trả lời bài tập 1, 2 trang 163, 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Bài 15 Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Bài tập 1 trang 163 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, hãy:

– Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất.

– Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu?

– Những tháng nào trong năm có nhiệt độ trên 100mm?

Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu em tìm hiểu (trong bài 13) không? Vì sao?

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 15.1. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Va-len-xi-a

– Nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất khoảng 17 0C, thấp nhất khoảng -80C

Advertisements (Quảng cáo)

– Nhiệt độ chênh lệch khoảng 9 đến 100C

– Những tháng 1,2,3,8, 9,10,11,12 có lượng mưa trên 100mm.

– Địa điểm này có thuộc đới khí hậu em đã tìm hiểu trong bài 13 và là kiểu khí hậu ôn đới do lượng mưa nhiều quanh năm nhất là từ tháng 10 đến tháng 1, biên độ nhiệt năm nhỏ ( khoảng 9 độ)

Bài tập 2 trang 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 15.2. So sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-trê-an (Can-na-đa) và Hà Nội (Việt Nam)

So sánh:

Hà Nội

Môn-tre-an

– Ở đới khí hậu nhiệt đới.

– Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 17°C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 30°C, biên độ nhiệt độ năm khoảng 13°C.

– Tổng lượng mưa cả năm là 1724 mm. Mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; mưa ít hoặc không có mưa lừ tháng 11 đông tháng 4.

– Ở đới khí hậu ôn đới

– Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -10°C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 23°C, biên độ nhiệt độ năm khoảng 33°C.

– Tổng lượng mưa cả năm là 1040 mm. Lượng mưa quang năm rất ít bằng và có những tháng dưới 100mm

Advertisements (Quảng cáo)