Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất trang 157 Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 151, 152, 153 SGK Địa lí 6. Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 12.Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

I. Các tầng khí quyển và thành phần không khí

Quan sát hình 12.1, kết hợp thông tin trong bài, em hãy cho biết khí quyển gồm những tầng nào? Lập sơ đồ mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển.

Khí quyển gồm những tầng đối lưu, bình lưu và các tầng trên cao của khí quyển.

Sơ đồ mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển

Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí
  • Trong quá trình cây xanh quanh hợp, chất hữu cơ và khí oxy được tạo ra như thế nào?

Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trái đất?

* Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí:

  • Khí nito: 785
  • Khí oxy(21%)
  • Khí cacbonic, hơi nước, và các loại khí khác (1%)

* Trong quá trình cây xanh quanh hợp, chất hữu cơ và khí oxy được tạo ra bằng cách, cây xanh sử dụng nước và các chất hữu cơ hấp thu được từ rễ, trong quá trình quang hợp, hấp thu ánh sáng mặt trời sẽ hấp thụ khí cacbonic và thảo ra khí oxy

* Khí oxy và hơi nước có vai trò duy trì sự sống, chất cần thiết cho sự cháy và hô hấp của các loài động vật.

Advertisements (Quảng cáo)

II. Khối khí trang 152 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:

– Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành trên lục địa ở vĩ độ cao.

– Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành ngoài đại dương ở vĩ độ thấp.

– Nhiệt độ độ ẩm thấp của một khối khí hình thành trên lục địa ở vĩ độ cao.

Advertisements (Quảng cáo)

– Khối khí hinh thành ngoài đại dương ở vĩ độ thấp có độ ẩm cao.

Bài 1 trang 154 SGK Địa lí lớp 6 CTST

Em hãy cho biết tầng khí quyển nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự sống của Trái Đất? Vì sao?

Tầng khí quyển đối lưu có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự sống trên Trái Đất vì đây là không gian cho mọi hoạt động sống của sinh vật trên Trái Đất. Tất cả mọi quá trình như quang hợp của thực vật, hô hấp của con người, động thực vật, các vận động của chu trình nước đều diễn ra trong tầng đối lưu.

Bài 2

Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu.

Hình 12.5. Các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

Gió đông cực ở hai bán cầu thổi về vĩ tuyến 600 Bắc Nam ở hai bán cầu.

Bài 3

Hãy tìm hiểu và cho biết lãnh thổ Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của loại gió nào?

Lãnh thổ Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của loại gió Mậu dịch và gió mùa Châu Á.

Advertisements (Quảng cáo)