Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Địa lí 6 Bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 148, 149 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Bài 11 Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

I. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Dựa vào hình 11.2, em hãy:

– Xác định độ cao chênh lệch giữa hai đường đồng mức.

– Xác định độ cao của các điểm B, C, D, E trên lược đồ.

– So sánh độ cao đỉnh núi A1 và A2.

–  Cho biết sườn núi từ A1 đến B hay từ A1 đến C dốc hơn

Hình 11.2. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.

Advertisements (Quảng cáo)

– Độ cao chêch lệch giữa hai đường đồng mức: 600m

– Xác định độ cao của các điểm B,C,D, E trên lược đồ:

+ Điểm B: 0

+ Điểm C: 0

+ Điểm D: 600m

Advertisements (Quảng cáo)

+ Điểm E : 100m

+ So sánh độ cao đỉnh núi A1 và A2

–  A1 cao hơn A2 và cao hơn 50m

– Sườn núi từ A1 đến B dốc hơn từ A1 đến C do có khoảng cách các đường đồng mức càng ngắn thì độc dốc càng lớn

II. Lát cắt địa lí

Dựa vào hình 11.3, em hãy:

– Cho biết lát cắt lần lượt đi qua những địa hình nào?

– Trong các điểm A, B, C, điểm nào có độ cao thấp nhất và độ cao cao nhất

 

– Lát cắt đi qua những địa hình đồng bằng, đồi núi thấp và đồi núi cao.

– Trong các điểm A, B, C, điểm C là điểm có độ cao cao nhất. Điểm A là điểm có độ cao thấp nhất.

Advertisements (Quảng cáo)