Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả – trang 132 Địa lí lớp 6

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 132, 133 SGK Địa lí 6. Giải bài 1, 2 trang 134 SGK Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả

I. Chuyển động quanh mặt trời của trái đất trang 132 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 7.1 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

– Cho biết:

+ Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời theo hướng cùng chiều hay ngược chiều quay của kim đồng hồ.

+ Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất.

+ Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?

– Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày 21-3, 22-6, 23-9, 22-12.

Hình 7.1. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở bán cầu Bắc

Quan sát hình 7.1 để trả lời các câu hỏi.

– Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

– Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hình elip.

– Thời gian Trái Đất quanh quanh Mặt Trời một vòng hết 365 ngày 6 giờ.

– Nhận xét: Khi chuyển động, trục Trái Đất luôn nghiêng một góc 66o33’ so với mặt phẳng quỹ đạo và không đổi hướng.

+ Ngày 22/6 nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời: thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được ở nửa cầu Bắc lớn hơn so với nửa cầu Nam.

+ Ngày 22/12 nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời: thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được lớn hơn so với nửa cầu Bắc.

+ Trong hai ngày xuân phân (21 – 3) và thu phân (23 – 9), cả hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở xích đạo nên có độ dài ngày đêm bằng nhau.

II. Hệ quả chuyển động của trái đất quanh mặt trời trang 133 SGK Địa lí 6 CTST

1. Quan sát hình 7.1 và đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết:

– Vào ngày 22 – 6, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn?

Advertisements (Quảng cáo)

– Vào ngày 22 – 12, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn?

– Từ ngày 21 – 3 đến 23 – 9 ở bán cầu Bắc là mùa nóng hay mùa lạnh? Vì sao?

– Từ ngày 23 – 9 đến 21 – 3 ở bán cầu Nam là mùa nóng hay mùa lạnh? Vì sao?

Hình 7.1 Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở bán cầu Bắc

2. Dựa vào hình 7.2 và thông tin trong bài, em hãy:

– Xác định trục Trái Đất (Bắc – Nam) và đường phân chia sáng tối (ST).

– Cho biết:

+ Ngày 22 – 6, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam?

+ Ngày 22 – 12, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu bắc hay bán cầu Nam?

Hình 7.2. Ngày và đêm trên Trái Đất vào các ngày 22-6 và 22-12

3. Quan sát hình 7.3 và thông tin trong bài, em hãy:

– Xác định các điểm A, B, C.

Advertisements (Quảng cáo)

– So sánh độ dài giữa ngày và đêm ở các điểm A, B, C vào ngày 22 – 6 và 22 – 12.

– Rút ra kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa từ kết quả so sánh trên

Hình 7.3. Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa

Quan sát hình 7.1, hình 7.2, hình 7.3 và đọc thông tin trong bài để trả lời các câu hỏi.

1. Hiện tượng mùa

– Vào ngày 22 – 6, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

– Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.

– Từ ngày 21 – 3 đến ngày 23 – 9 ở bán cầu Bắc là mùa nóng do Bán cầu Bắc ngả nhiều về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt.

– Từ 23 – 9 đến ngày 21 – 3 ở bán cầu Nam là mùa nóng do Bán cầu Nam ngả nhiều về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt.

2. Hiện tượng ngày, đem dài ngắn theo mùa

 – Xác định trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối trên hình 7.2.

– Vào ngày 22 – 6, Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27′B, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc.

– Vào ngày 22 – 12, Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27′N, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Nam.

3. Kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa

– Xác định các điểm: Điểm A nằm trên xích đạo, điểm B nằm ở chí tuyến Bắc, điểm C nằm ở vòng cực Bắc.

– Ngày 22 – 6: Điểm B, C có ngày dài hơn đêm do bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

– Ngày 22 – 12: Điển B, C có đêm dài hơn ngày do bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

– Điểm A thuộc đường xích đạo, tại đường xích đạo quanh năm ngày, đêm dài bằng nhau.

=> Kết luận: Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài khác nhau. Càng xa xích đạo về phía hai cực sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng rõ rệt. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau.

Bài 1 trang 134 SGK Địa lí 6 CTST

Khi thứ tự các mùa ở bán cầu Bắc là xuân, hạ, thu, đông thì các mùa ở bán cầu Nam diễn ra như thế nào?

Mùa ở hai bán cầu Bắc và Nam ngược nhau.

Khi thứ tự các mùa ở bán cầu Bắc là xuân, hạ, thu, đông thì các mùa ở bán cầu Nam diễn ra theo thứ tự lần lượt là thu, đông, xuân, hạ.

Giải bài 2

Địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào? Thời gian mỗi mùa thường kép dài khoảng mấy tháng?

Dựa vào kiến thức thực tế.

– Địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm có 4 mùa.

– Đó là những mùa xuân, hạ, thu, đông.

– Thời gian mỗi mùa thường kép dài khoảng 3 tháng.

Advertisements (Quảng cáo)