Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 5: Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất trang 126 Địa lí lớp 6

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 126; Giải bài 1, 2 trang 127 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Bài 5. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 126 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 5.1, em hãy:

– Kể tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời.

– Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy?

Hình 5.1. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Các hành tinh quay quanh Mặt Trời: thiên vương tinh, mộc tinh, hải vương tinh, thổ tinh, hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh, Trái Đất.

– Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3.

Câu hỏi mục 2 – Hình dạng và kích thước Trái Đất

Dựa vào hình 5.2, 5.3 và thông tin trong bài, em hãy:

– Cho biết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Hình dạng của Trái Đất.

+ Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo.

+ Độ dài đường Xích đạo.

– Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Hình 5.2 Mô phỏng kích thước các hành tinh trong hệ Mặt Trời

Hình 5.3. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Quan sát hình 5.2 và hình 5.3 và đọc thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi.

Advertisements (Quảng cáo)

– Trái đất có dạng hình cầu.

– Độ dài bán kính Trái Đất tại Xích đạo là 6 378 km.

– Độ dài đường Xích đạo là 40 076 km.

– Nhận xét: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất có kích thước đứng thứ tư theo thứ tự từ nhỏ đến lớn so với các hành tinh khác.

Bài 1 trang 127 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

Dựa vào những kiến thức đã học trong bài để lập sơ đồ.

Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, kích thước và vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Bài 2

Hãy sưu tầm một số thông tin và hình ảnh về Trái Đất hoặc hệ Mặt Trời.

Hành tinh trong hệ Mặt Trời có tự phát sáng?

Hành tinh trong hệ Mặt Trời là những thiên thể không tự phát sáng, ánh sáng chúng ta nhìn thấy từ các hành tinh là do phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Hình ảnh về hệ Mặt Trời

Advertisements (Quảng cáo)