Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng trang 117 Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 117; Giải bài 1 trang 119 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

I. Kí hiệu bản đồ và chú giải trang 117 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a, b, c, d tương ứng với nội dung các hình nào (1, 2, 3, 4)?


Hình 2.1. Một số đối tượng địa lí và kí hiệu quy ước của chúng trên bản đồ

2. Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, em hãy:
– Xác định các yếu tố sau: bảng chú giải, kí hiệu.
– Cho biết kí hiệu nào thể hiện các mỏ sắt, mỏ than? Kí hiệu nào được dùng để thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận?

Hình 2.2. Bản đô địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới

Hình 2.3. Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội (Việt Nam)

1. Kí hiệu bản đồ

Advertisements (Quảng cáo)

– Kí hiệu a – Hình 3

– Kí hiệu b – Hình 2

– Kí hiệu c – Hình 1

– Kí hiệu d – Hình 4

2. Chú giải và kí hiệu bản đồ

– Các yếu tố về bảng chú giải, kí hiệu của hình 2.2 và 2.3

Advertisements (Quảng cáo)

Bảng chú giải và kí hiệu của hình 2.2

Bảng chú giải và kí hiệu của hình 2.3

– Kí hiệu thể hiện mỏ sắt, mỏ than và ranh giới thành phố Hà Nội với các tỉnh lân cận

Bài 1 trang 119 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 2.2, 2.3 em hãy:
– Xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (Everest), vị trí và độ sâu của vực biển Ma-ri-a-na (Mariana).
– Tìm dãy núi Rốc-ki (Rocky).
– Hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài.

Hình 2.2. Bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới.

 

Hình 2.3. Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội (Việt Nam)

– Vị trí của đỉnh núi E-vơ-rét (Everest): nằm ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc; độ cao: 8 848 m.

– Vị trí của vực biển Ma-ri-a-na (Mariana): nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana; độ sâu: 11 034 m.

– Dãy núi Rốc-ki (Rocky) nằm ở phía tây của Bắc Mĩ, tọa độ (9390 07’B; 1060 26’T).

– Vị trí của sân bay Nội Bài: tọa độ (21°12′50″B; 105°48′11″Đ).

Advertisements (Quảng cáo)