Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ trang 120, 121, 122 Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1, 3 trang 120, 121 SGK Địa lí 6. Giải bài 1 trang 122 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Bài 3. Tìm đường đi trên bản đồ

I. Phương hướng trên bản đồ trang 120 Địa lí 6 CTST

Dựa vào thông tin trong bài và quan sát hình 3.4, em hãy:
– Xác định vị trí của Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đức Bà.
– Cho biết Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nào của Hội trường Thống Nhất? Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nào của chợ Bến Thành?

Hình 3.4. Bản đồ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

– HS xác định trên bản đồ vị trí của Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đứa Bà.

– Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm phía bên phải so với Hội trường Thống Nhất.

– Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm phía trước, bên phải so với chợ Bến thành.

III. Tìm đường đi trên bản đồ trang 121 SGK Địa lí 6

Dựa vào hình 3.4, em hãy:
1. Xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát Thành phố. Sau đó từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành.
2. Xác định tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thống Nhất đến chợ Bến Thành.

Hình 3.4. Bản đồ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Advertisements (Quảng cáo)

1. Xác định hướng đi

– Hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát Thành phố: đi về hướng đông.

– Hướng đi từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành: đi về hướng tây nam.

2. Tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thống Nhất đến chợ Bến Thành: đi đường Nguyễn Trung Trực, sau đó rx phải vào Lê Thánh Tôn.

Bài 1 trang 122 SGK Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát hình 3.4, em hãy thực hiện những nhiệm vụ sau để đo tính khoảng cách và tìm đường đi trên bản đồ.

1. Cho biết với tỉ lệ 1: 10 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m trên thực địa?

2. Sử dụng tỉ lệ số hoặc tỉ lệ thước để đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay giữa các địa điểm sau (đơn vị: m):

– Khoảng cách từ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Chiều dài đường Nam Kì Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng.

Hình 3.4. Bản đồ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tỉ lệ bản đồ

Với tỉ lệ 1: 10 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với 10 000 cm ngoài thực địa (=100m).

2. Tính khoảng cách trên thực địa

– Khoảng cách từ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Trên bản đồ: 7,3 cm.

+ Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay: 7,3 x 100 = 730 (m).

– Chiều dài đường Nam Kì Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng:

+ Trên bản đồ: 6,4 cm.

+ Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay: 6,4 x 100 = 640 (m).

Advertisements (Quảng cáo)