Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Bài 20: Thực hành Xác định trên lược đồ các đại dương trên thé giới trang 174 Địa lí lớp 6

Bài 20. Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương trên thé giới – Chương 5 Nước trên Trái Đất. Trả lời câu hỏi trang 174 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Hãy điền bốn đại dương chính trên thế giới vào lược đồ trống đã chuẩn bị.

Hình 20.1: Lược đồ trống các lục địa và đại dương thế giới

2. Hãy tưởng tượng, em sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển mà điểm bắt đầu và kết thúc là ở Việt Nam.

Advertisements (Quảng cáo)

a. Em sẽ phải đi qua các đại dương nào?

b. Hãy tìm con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Giải thích sự lựa chọn của mình.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Điền vào bản đồ 4 đại dương chính trên thế giới:

2. 

a. Em sẽ phải đi qua các đại dương: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Thái Bình Dương.

b. Con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Bắc Băng Dương -> Thái Bình Dương. Em nghĩ như vậy vì thay vì đi qua Bắc Băng Dương diện tích nhỏ.

Advertisements (Quảng cáo)