Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà trang 167, 168, 169 Địa lí lớp 6 SGK Cánh Diều

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 167, 168, 169 Địa lí 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2, 3, 4 phần Luyện tập trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều. Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà – Chương 5 Nước trên Trái Đất

1. Sông trang 167,168 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

1. Quan sát hình 18.1, hãy kể tên một con sông là phụ lưu và một con sông là chi lưu của sông Hồng?

Hình 18.1. Bản đồ lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình

2. Trình bày mối quan hệ giữa mùa lũ của con sông với các nguồn cung cấp nước sông.

3. Tại sao phải sử dụng tổng hợp nước sông hồ? Tại sao phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông?

1.

Quan sát hình 18.1, ta thấy:

– Tên một con sông là phụ lưu của sông Hồng: sông Đà, sông Lô

– Tên một con sông là chi lưu của sông Hồng: Sông Đuống, sông Luộc, sông Đáy, sông Đài.

2. 

Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cung cấp nước sông:

– Phần lớn các sông có nguồn cung cấp nước là mưa, đây thường là những sông lớn, chế độ nước rất rõ rệt, mùa mưa cũng là mùa lũ của sông.

– Một số nơi vùng ôn đới, nguồn cung cấp nước của sông lại là băng hà, tuyết tan nên mùa lũ thường vào mùa xuân và đầu hè.

– Một số sông lại có nguồn cung cấp nước là nước ngầm hoặc hồ, những sông này là những sông nhỏ, chế độ nước khá điều hòa. Cũng có sông có nhiều nguồn cung cấp nước, chế độ nước sông thường phức tạp, diễn biến của lũ thường khó lường.

3. 

Advertisements (Quảng cáo)

– Phải sử dụng tổng hợp nước sông, hồ vì nó góp phần khai thác tốt nhất các giá trị của sông, hồ, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững.

– Cần sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông, hồ bởi nó có giá trị rất lớn đối với con người. Sông, hồ là nơi cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất; là nơi sinh sống của nhiều loại động vật, thực vật và là một trong những hệ thống đường giao thông, có giá trị về du lịch nghỉ dưỡng hay cả thủy điện… Nếu chúng ta không biết tiết kiệm và làm ô nhiễm nguồn nước sông, hồ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.

2. Nước ngầm và băng hà

1. Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm? Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm?

Hình 18.2. Sơ đồ tầng nước ngầm

2. Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà.

1. 

– Điều kiện để hình thành nước ngầm là:

Advertisements (Quảng cáo)

 Nước mưa hay tuyết tan ngấm xuống đất và xuống sâu qua các tầng đá.

Bên dưới tầng chứa nước là đất sét hoặc vật liệu mịn không có khả năng thấm nước (tầng không thấm nước)

– Tầng nước ngầm nằm giữa hai tầng không thấm nước.

Cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm vì nước ngầm có vai trò rất quan trọng. Nước ngầm được sử dụng nhiều trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt ở các vùng khô hạn, nước ngầm trở thành nguồn tưới, biến càng hoang mạc thành những vùng nông nghiệp trù phú.

2. 

Tầm quan trọng của băng hà:

– Băng hà giữ tới 99% lượng nước ngọt trên thế giới.

– Băng tan là nguồn cung cấp nước quan trọng cho nhiều sông lớn như: sông Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công…

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Địa lí 6 Cánh Diều – Luyện tập vận dụng

Câu 1. Hãy kể tên các bộ phận của một dòng sông lớn. Lấy ví dụ.

Câu 2. Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa?

Câu 3. Hãy cho biết một số biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm nước sông, hồ?

Câu 1. Tên các bộ phận của một sông lớn là: phụ lưu và chi lưu

–      Phụ lưu là các sông đổ vào sông chính vào một con sông chính

–      Chi lưu là các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

Ví dụ: Sông Thái Bình

–      Phụ lưu: sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam

–      Chi lưu: Sông Kinh Thầy, Sông Lạch Tray, Sông Văn Úc.

Câu 2. Khí hậu ở vùng nhiệt độ chia thành hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Trong khi đó, chế độ nước lại phụ thuộc vào lượng nước mưa. Do đó, mùa mưa chế độ nước nhiều và ngược lại mùa hạ chế độ nước ít => Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa.

Câu 3. Biện pháp hạn chế ô nhiễm nước sông, hồ:

Cần có những biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách, hợp vệ sinh để tránh gây ô nhiễm nguồn nước Ví dụ : Nước thải từ các khu công nghiệp, y tế cần phải xử lý cẩn thận, đúng theo quy định trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Sử dụng tiết kiệm nước và biết tận dụng những nguồn nước tự nhiên như nước mưa. Hướng đến nông nghiệp xanh, hạn chế thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Mỗi chúng ta tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch.

Câu 4. Hãy lấy ví dụ để thấy được việc sử dụng kết hợp nước sông, hồ ở nước ta?

Việc xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên dòng sông Đa và xây dựng các hồ chứa ở bên dưới là 1 việc sử dụng kết hợp nước sông hồ ở nước ta.

Advertisements (Quảng cáo)