Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi trang 141, 142 Địa lí lớp 6

Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3 trang 141, 142 SGK Địa lí 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2 phần luyện tập và vận dụng trang 142 Địa lí lớp 6 Cánh Diều. Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi – Chương 3 Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

1. Quá trình nội sinh, quá trình ngoại sinh

Tại sao các quá trình nội sinh lại làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề?

– Các quá trình nội sinh liên quan tới nguồn năng lượng được sinh ra trong lòng Trái Đất.

– Thể hiện ở quá trình tạo núi, hiện tượng núi lửa phun trào, động đất,…

=> Hình thành các dạng địa hình, làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề.

2. Hiện tượng tạo núi

Câu 1. Hãy cho biết quá trình ngoại sinh có gì khác so với quá trình nội sinh.

Sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh là:

Nội sinh:

Advertisements (Quảng cáo)

– Xảy ra do các tác nhân từ bên trong vỏ Trái Đất.

– Đóng vai trò làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt đất.

Ngoại sinh:

– Xảy ra do các tác nhân bên ngoài vỏ Trái Đất.

– Xu hướng phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề, bồi đắp, làm đầy chỗ lõm.

Câu 2.Quan sát hình 10.2, hãy trình bày hiện tượng tạo núi là kết quả của các quá trình nội sinh và ngoại sinh.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 10.2. Mô phỏng hiện tượng tạo núi

Quan sát hình 10.2 và mô phỏng hiện tượng tạo núi.

– Quá trình tạo núi là kết quả tác động lâu dài, liên tục và đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh.

– Quá trình nội sinh với sự dịch chuyển và xô đẩy lẫn nhau của các mảng kiến tạo đã hình thành dạng địa hình núi trên bề mặt Trái Đất.

– Quá trình ngoại sinh với ngoại lực phá hủy, bóc mòn đất đá ở núi và vận chuyển đất đá bồi tụ tại những vùng lõm. Từ đó, núi có dốc và sườn núi thoải hơn, mềm mại hơn.

Phần luyện tập và vận dụng, giải bài 1, 2 trang 142 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Bài 1. Trong hai hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là do quá trình nội sinh, hiện tượng nào là do quá trình ngoại sinh?
– Mưa lớn gây ra đá lở ở miền núi.
– Động đất gây ra đá lở ở miền núi.

– Mưa lớn gây ra đá lở ở miền núi -> Quá trình ngoại sinh.

– Động đất gây ra đá lở ở miền núi -> Quá trình nội sinh.

Bài 2. Các bãi bồi dọc theo sông, suối có nguồn gốc nội sinh hay ngoại sinh? Vì sao?

Các bãi bồi dọc theo sông, suối có nguồn gốc ngoại sinh vì: Nó hình thành do mưa lũ từ trên thượng nguồn, nước chảy mạnh bào mòn dọc hai bên bờ sông suối và đẩy đất đá xuống vùng dưới. Khi đến một khu vực nhất định, tốc độ dòng nước yếu hơn, đất không bị đẩy trôi nữa thì dần dần trở thành những bãi bồi.

Advertisements (Quảng cáo)