Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 6 Đo thời gian trang 27, 28, 29, 30 Khoa học tự nhiên 6 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi trang 27, 28, 29 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3 trang 30 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST. Bài 6: Đo thời gian –  Chủ đề 1 Các phép đo

Trả lời Câu hỏi mở đầu

Tại sao khi đo thời gian trong các cuộc thi đấu thể thao người ta thường sử dụng đồng hồ bấm giây?

Khi đo thời gian trong các cuộc thi đấu thể thao người ta thường sử dụng đồng hồ bấm giây vì nó cho độ chính xác cao.

1. Đơn vị và dụng cụ đo thời gian trang 27 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết.

Một số đơn vị đo thời gian: giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm,…

Câu 2. Ngoài những loại đồng hồ được liệt kê trong hình 6.1, hãy kể thêm một số loại đồng hồ mà em biết và nêu ưu thế của từng loại.

Một số loại đồng hồ khác và ưu thế của nó:

+ Đồng hồ quả lắc: dụng cụ đo thời gian, ưu điểm là thiết kế đẹp, thích hợp để trang trí.

+ Đồng hồ cát: dụng cụ đo thời gian có GHĐ nhỏ, tính giờ được trong một khoảng thời gian ngắn nhất định, dùng để làm quà tặng hoặc trang trí.

2. Thực hành đo thời gian trang 28 Khoa học 6 CTST

Câu 3. Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?

Ta nên dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian vì khoảng thời gian các vận động viên chạy 800m chỉ trong vòng 2 – 3 phút, phù hợp với chức năng của loại đồng hồ này là được dùng để tính thời gian ở những đơn vị nhỏ hơn giây, giúp đo được thành tích vận động viên chính xác.

Câu 4. Hãy ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng và lựa chọn đồng hồ phù hợp để đo khoảng thời gian đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng khoảng 10 giây.

Do khoảng thời gian ngắn nên ta chọn đồng hồ bấm giây là phù hợp.

Câu 5. Em hãy quan sát hình 6.2 và cho biết cách hiệu chỉnh đồng hồ ở hình nào thì thuận tiện hơn khi thực hiện phép đo thời gian?

Cách hiệu chỉnh đồng hồ ở hình a: hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo thuận tiện hơn khi thực hiện phép đo thời gian.

Câu 6. Quan sát hình 6.3 và cho biết cách đặt mắt để đọc kết quả đo thời gian như thế nào là đúng?

Cách đặt mắt để đọc số chỉ của đồng hồ ở hình a là đúng: đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.

Luyện tập

Quan sát hình 6.4 và cho biết kết quả đo thời gian ở mỗi trường hợp là bao nhiêu? (Biết ĐCNN của đồng hồ này là 1s).

Advertisements (Quảng cáo)

– Hình a: 5s

– Hình b: 4,95s

Câu 7. Thực hiện đo lần lượt thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Học sinh tự thực hành đo thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Sau đó kẻ bảng và hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Giải bài tập 1

Để đo thời gian vận động viên chạy 100m, loại đồng hồ thích hợp nhất là

A. đồng hồ để bàn

B. đồng hồ bấm giây

C. đồng hồ treo tường

D. đồng hồ cát

Ta ước lượng thời gian vận động viên chạy 100 m là từ 10 – 15 giây => lựa chọn đồng hồ bấm giây là thích hợp nhất.

Chọn B

Bài tập 2 trang 30 KHTN 6

Khi đo thời gian chạy 100m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian:

A. từ lúc bạn Nguyên lấy đà chạy tới lúc về đích

B. từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích

C. bạn Nguyên chạy 50m rồi nhân đôi

D. bạn Nguyên chạy 200m rồi chia đôi

Khi đo thời gian chạy 100m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích.

Chọn B

Giải bài 3 trang 30 SGK Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng theo mẫu và chọn loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian các hoạt động:

 

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ treo tường

Đồng hồ bấm giây

Một tiết học

 

 

 

Chạy 100 m

 

 

 

Đi từ nhà đến trường

 

 

 

 

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ treo tường

Đồng hồ bấm giây

Một tiết học

 

X

 

Chạy 100 m

 

 

X

Đi từ nhà đến trường

X

 

 

Advertisements (Quảng cáo)