Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên trang 6, 7 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên. Trả lời câu hỏi mở đầu, luyện tập, thảo luận trang 6, 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2 trang 7 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST 

Trả lời mở đầu

Em đã làm quen với môn Khoa học cấp Tiểu học, vậy khoa học tự nhiên nghiên cứu những gì và đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống?

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.

Khoa học tự nhiên ứng dụng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, y học giúp nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Câu hỏi thảo luận 1

Hoạt động nào trong các hình 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Các hoạt động nghiên cứu khoa học là 1.2, 1.6.

Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình 1.7 đến 1.10.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 1.7 – KHTN ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Hình 1.8 – KHTN ứng dụng công nghệ vào y tế, sản xuất dược phẩm, có thể tạo ra nhiều dược phẩm mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

Hình 1.9 – KHTN nâng cao chất lượng đời sống, bảo vệ môi trường.

Hình 1.10 – KHTN góp phần nghiên cứu, khám phá cái mới, du lịch và bảo vệ môi trường.

Luyện tập

Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên.

Tưới nước bằng hệ thống tự động, Di chuyển bằng các phương tiện giao thông, Trao đổi, tìm hiểu thông tin qua internet…

Vận dụng

Advertisements (Quảng cáo)

Hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên trong hoạt động đó?

Trong hoạt động này, vai trò của KHTN là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, nâng cao năng suất sản xuất.

Giải bài 1 trang 7 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính.

B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm.

C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát.

D. Vận hành nhà máy thuỷ điện để sản xuất điện.

B là hoạt động nghiên cứu khoa học. A, C, D là hoạt động ứng dụng thành tựu KHTN và công nghệ vào đời sống, không phải là hoạt động nghiên cứu.

Chọn B.

Giải bài 2 trang 7 SGK Khoa học 6 CTST

Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm.

B. Làm thí nghiệm điều chế chất mới.

C. Lấy mẫu đất để phân loại đất trồng.

D. Sản xuất phân bón hoá học.

Sản xuất phân bón hóa học không phải hoạt động nghiên cứu khoa học mà là hoạt động ứng dụng, sản xuất sản phầm. A, B, C là hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chọn D.

Advertisements (Quảng cáo)