Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Getting Started – Unit 9 – Anh 6 thí điểm: In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below.

CHIA SẺ
Unit 9: Cities Of The World SGK Anh lớp 6 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Getting Started – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 6 thí điểm. Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started – trang 26 Unit 9. Read the conversation again. Then tick True or False.; In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below.

1   Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch:

Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa? Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phô” sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Tom: Vâng, chúng mình từng đôn đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng…

Mai: Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.

Tom: Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?

2.  Read the conversation again. Then tick True or False.

(Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai trong các câu sau.)

1. F

=> They are looking at the photos on the computer.

2. F

=> Tom has been to most of the cities.

3. T

4. F

=> There are modern buildings in London as well.

5. F

=> Tom has never been to New York. The photo is from his brother.

Tạm dịch:

1. Tom và Mai đang đọc một quyển sách.

Họ đang nhìn hình trên máy vi tính.

2. Tom đã từng đến tất cả 4 thành phô.

Tom dã dến hầu hết các thành phố.

3. Tom từng đôn Sydney nhiều lần.

4. Tất cả các tòa nhà ở London đều cũ.

Củng có nhiều tòa nhà hiện dại ở London.

5. Tom đã chụp nhiều hình về Quảng trường Thời Đại.

Tom chưa bao giờ đến New York. Bức ảnh là của anh trai cậu ấy.

3. Name the continents

(Gọi tên những lục địa.)

1. Asia

2. Europe

3. Africa

4. North America

5 South America

6. Australia

7 Antarctic

Tạm dịch:

1. châu Á

2. châu Âu

3. châu Phi

4. Bắc Mỹ

5. Nam Mỹ

6. Úc

7. Nam Cực

4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.

(Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp.)

a. continent : Asia , Africa

b. country: Sweden , the USA

c. cities: Nha trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

d. capital : Ha Noi, Amsterdam

e. place of interest : Ben Thanh Market , the Louvre

Tạm dịch:

a. lục địa: châu Á, châu Phi

b. quôc gia: Thụy Điển, Mỹ

c. thành phô: Nha trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

d. thủ đô: Ha Noi, Amsterdam

e. nơi thú vị: chợ Bến Thành, bảo tàng Louvre

5. Game: Around the world (Trò chơi: vòng quanh thế giới)

In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of)

(Trong nhóm gồm 4 người, chọn một quốc gia và hỏi bạn bè của em những câu hỏi bên dưới (và bất kỳ những câu hỏi nào khác mà em có thể nghĩ đến).)

Korea

–       It’s in Asia continent

–       Its capital is Seoul.

–       They are Busan, Yongi-Kongju…

–       It’s famous for beautiful landscape, fashion, music, drama…

Tạm dịch:

Hàn Quốc:

–       Nó thuộc lục địa nào?

Nó thuộc lục địa châu Á.

–       Thủ đô của nó là gì?

Thủ đô của nó là Seoul.

–       Những thành phố chính của nó?

Chúng là thành phô’ Busan, Yongi- Kongju,..

–       Nó nổi tiếng về gì?

Nó nổi tiếng về phong cảnh đẹp, thời trang, âm nhạc, kịch…