Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

So sánh nhất của tính từ / trạng từ dài – Unit 9 – Sách Anh lớp 6 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 9: Cities Of The World SGK Anh lớp 6 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ / trạng từ dài – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 6 thí điểm. Tìm hiểu ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài Unit 9.

 So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài:

Tính từ/trạng từ dài là tính tù/trạng từ có hai âm tiết trở lên.

THE + MOST + TÍNH TỪ/ TRANG TỪ DÀI

Ex: You are the most intelligent girl I have ever met.

Em là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp.

London is the most expensive city in England.

Luân Đôn là thành phố đắt đỏ nhất nước Anh.

*    Ngoại lệ: Một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây, bắt buộc ta phải thuộc lòng:

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ          DẠNG so SÁNH NHẤT

bad                                                                      the worst

good                                                                    the best

well                                                                     the best

many                                                                   the most

much                                                                   the most

Ex: It was the worst day in my life.

Ngày đó là cái ngày tồi tệ nhất trong đời tôi.

He is the best teacher I have ever had.

Ông ấy là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.

This pant fit me the best. Chiếc quần này vừa vặn với tôi nhất.

Who has the most money in the world?

Ai có nhiều tiền nhất trên thể giới ?