Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Giải bài tập Địa lí 6

Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời – Địa lớp 6: Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

Bài 8 Địa lí lớp 6: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 27 . Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?.

Câu 1. Quan sát hình 23, hãy cho biết:

+ Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

+ Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.

 Hình 23 cho thấy:

–     Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là từ Tây sang Đông.

–    Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí đều không thay đổi.


Câu 2. Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

–    Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

–    Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

 Hình 23 cho thấy:

Advertisements (Quảng cáo)

–    Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

–    Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.


Câu 3. Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

–     Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào?

–    Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất?

– Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày 21-3 và 23-9.

–     Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào Xích đạo lúc 12 giờ trưa.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 1: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm. Vì trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất vẫn giữ nguyên độ nghiêng và hướng của trục trên mặt phẳng quỹ đạo (mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời), làm cho có lúc nửa cầu Bắc, có lúc nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. Nửa cầu nào nghiêng về phía Mặt Trời thì nửa cầu đó đang là thời kì nóng; Nếu nửa cầu không ngả về phía Mặt Trời thì nửa cầu đó đang là thời kì lạnh trong năm.


Bài 2: Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

Vào những ngày 21-3 và 23-9, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời như nhau. Vì vào những ngày này, vòng tròn sáng tối đi qua hai cực Địa cầu, ánh sáng mặt trời vuông góc với Xích đạo lúc 12 giờ trưa.


Bài 3: Dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho biết cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm – dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch bao nhiêu ngày?

Ngày bắt đầu các mùa theo âm – dương lịch ờ nừa cầu Bắc chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch khoảng 45 – 48 ngày. Cách tính như sau:

–    Mùa xuân: Tháng 2 có 28 ngày, vì thế từ 04-2 đến 28-2 có:

28 ngày – 4 ngày = 24 ngày, cộng với 21 ngày của tháng 3 = 45 ngày.

–     Mùa hạ: Tháng 5 có 31 ngày, vì thế từ 05-5 đến 31-5 có:

31 ngày – 5 ngày = 26 ngày, cộng với 22 ngày của tháng 6 = 48 ngày.

–    Mùa thu: Tháng 8 có 31 ngày, vì thế từ 07-8 đến 31-8 có:

31 ngày – 7 ngày = 24 ngày, cộng với 23 ngày của tháng 9 = 47 ngày.

–    Mùa đông: Tháng 11 có 30 ngày, vì thế từ 07-11 đến 30-11 có:

30  ngày – 7 ngày = 23 ngày, cộng với 22 ngày của tháng 12 = 45 ngày.

Advertisements (Quảng cáo)