Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Giải bài tập Địa lí 6

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất – Địa lí 6: Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

Bài 11 Địa lí lớp 6: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất. Giải bài 1,2,3,4, trang 34 – 35 . Dựa vào bảng ở trang 34 SGK, cho biết:.

Câu 1. Hãy quan sát hình 28 và cho biết:

–    Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

–    Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

– Ở nửa cầu Bắc, điện tích lục địa bằng khoảng 2/3 diện tích đại dương.

– Ở nừa cầu Nam, diện tích lục địa chỉ gần bằng 1/4 diện tích đại dương.

Câu 2. Dựa vào bảng ở trang 34 SGK, cho biết:

–    Trên Trái Đất có những lục địa nào?

–    Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

–    Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

–    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

–    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

– Trên Trái Đất có 6 lục địa:

+ Lục địa Á – Âu

Advertisements (Quảng cáo)

+ Lục địa Phi

+ Lục địa Bắc Mĩ

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa ô-xtrây-li-a.

–    Lục địa có diện tích lớn nhất là: lục địa Á-Âu (50,7 triệu km2), nằm ở nửa cầu Bắc.

–    Lục địa có diện tích nhỏ nhất là: lục địa Ô-xtrây-li-a (7,6 triệu km2), nằm ở nửa cầu Nam.

–    Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Nam là:

+ Lục địa Nam Mĩ.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa Ồ-xtrây-li-a.

–    Các lục địa hoàn toàn nằm ở nửa cầu Bắc là:

+ Lục địa Á – Âu.

+ Lục địa Bắc Mĩ.

Câu 3. Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

–    Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

–    Nêu độ sâu của từng bộ phận

– Rìa lục địa gồm có thềm lục địa và sườn lục địa.

–     Độ sâu các bộ phận của rìa lục địa là:

Bộ phận

Độ sâu (m)

Thềm lục địa

0-200

Sườn lục địa

200 – 2500

 Câu 4. Dựa vào bảng ở trang 35, cho biết:

–    Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt của các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

–    Tên của bốn đại dương trên thế giới.

–    Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

–    Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Tổng diện tích 4 đại dương là 361 triệu km2. Vậy nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương sẽ là:

361000000 x 100 / 510000000 =   70,2%

–    4 đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.

–    Đại dương có diện tích lớn nhất trong 4 đại dương là Thái Bình Dương.

–    Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong 4 đại dương là Bắc Băng Dương.

Advertisements (Quảng cáo)