Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 5 – Tuần 10 trang 67 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Dì Năm làm 1 người dũng cảm bảo vệ cán bộ, nhanh trí, bình tĩnh

CHIA SẺ
Tiết 5 – Tuần 10: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 67. Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân; Dì Năm làm 1 người dũng cảm bảo vệ cán bộ, nhanh trí, bình tĩnh…

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân

Nhân vật Tính cách
Dì Năm ……
An ……
Chú cán bộ ……
Lính Cai ……

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân

Nhân vật Tính cách
Dì Năm Dũng cảm bảo vệ cán bộ, nhanh trí, bình tĩnh
An Thông minh, nhanh trí, lanh lẹ
Chú cán bộ Bình tĩnh, tin tưởng vào dân
Lính Cai

Hống hách, xảo quyệt, vòi vĩnh