Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tập làm văn – Luyện tập làm đơn trang 78 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Hãy viết lá đơn theo một trong hai đề bài ở sách Tiếng Việt 5, tập một (trang 111 – 112) hoặc đề bài do thầy cô hướng dẫn

CHIA SẺ
Tập làm văn – Luyện tập làm đơn: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 78. Tập làm văn – Luyện tập làm đơn. Hãy viết lá đơn theo một trong hai đề bài ở sách Tiếng Việt 5, tập một (trang 111 – 112)…

Tập làm văn – Luyện tập làm đơn

Hãy viết lá đơn theo một trong hai đề bài ở sách Tiếng Việt 5, tập một (trang 111 – 112) hoặc đề bài do thầy cô hướng dẫn. Chú ý trình bày đơn đúng quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 2 – 7 – 2017

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Công an thị xã Cam Ranh

Tên tôi là : Đỗ Minh Thức

Sinh ngày : 20 – 9 – 1955

Là tổ trưởng khu phố Hiệp Hòa, thị xã Cam Ranh

Tôi viết đơn này xin trình bày với cơ quan công an một việc như sau : Ngày 29 – 6 – 2017 vừa qua, tôi đi làm về ngang dốc Đá Bạc, tôi thấy ba thanh niên đang dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây sạt lở hai bờ suối, nguy hiểm cho người đi lại. Vì vậy, tôi viết đơn này đề nghị cơ quan công an có ngay biện pháp ngăn chặn việc làm phạm pháp trên để bảo vệ cây cầu bắc ngang suối, bảo vệ người qua lại.

Xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn kí tên

Thức

Đỗ Minh Thức