Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ trang 115 VBT Tiếng Việt 5 tập 1: Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa : đỏ, trắng, xanh, hổng, điều, bạch, biếc, đào, lục, so

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 115. Tự kiểm tra vốn từ của mình; Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa : đỏ, trắng, xanh, hổng, điều, bạch, biếc, đào, lục, so…

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ

1: Tự kiểm tra vốn từ của mình 

a)    Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa : đỏ, trắng, xanh, hổng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son.

b)    Điền mỗi tiếng sau vào chỗ trống cho thích hợp : đen, thâm, mun, huyền, ô, mực:

– Bảng màu đen gọi là bảng ……

–  Mèo màu đen gọi là mèo …

– Mắt màu đen gọi là mắt ……

–  Chó màu đen gọi là chó …

– Ngựa màu đen gọi là ngựa ……

–  Quần màu đen gọi là quần …

2: Đọc bài văn Chữ nghĩa trọng văn miêu tả (Tiếng Việt 5, tập một,

Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

…………..

Miêu tả đôi mắt của một em bé.

…………..

Miêu tả dáng đi của một người.

…………..

1: Tự kiểm tra vốn từ của mình 

a)    Xếp các tiếng sau đây thành những nhóm đồng nghĩa : đỏ, trắng, xanh, hổng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son.

– đỏ – điều – son

– trắng – bạch

– xanh – biếc – lục

– hồng – đào

b)    Điền mỗi tiếng sau vào chỗ trống cho thích hợp : đen, thâm, mun, huyền, ô, mực

– Bảng màu đen gọi là bảng đen

–  Mèo màu đen gọi là mèo mun

– Mắt màu đen gọi là mắt huyền

–  Chó màu đen gọi là chó mực

– Ngựa màu đen gọi là ngựa ô

–  Quần màu đen gọi là quần thâm

2. Đọc bài văn Chữ nghĩa trọng văn miêu tả (Tiếng Việt 5, tập một,

Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

–  Dòng sông Tiền cuồn cuộn chảy phù sa đục ngầu con nước.

Miêu tả đôi mắt của một em bé.

–  Mắt bé tròn xoe và sáng long lanh như hai hòn bi ve.

Miêu tả dáng đi của một người.

–  Bà Hai bước đi những bước liêu xiêu trong ráng chiều chạng vạng.