Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc trang 104 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là “điều may mắn, tốt lành”. Em hãy tìm và viết thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 104. Đánh dấu ✓ vào □ trước ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc; Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là “điều may mắn, tốt lành”. Em hãy tìm và viết thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc

1: Đánh dấu ✓ vào □ trước ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc 

□ Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên và đi chơi.

□ Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

□ Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc, không ngại khó khăn.

2: Tìm và viết lại những từ:

Đồng nghĩa với hạnh phúc ………….

Trái nghĩa với hạnh phúc ………….

3: Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là “điều may mắn, tốt lành”. Em hãy tìm và viết thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc

M : phúc đức ………

4: Mỗi người có thể có cách hiểu khác nhau về hạnh phúc. Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc ? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp với ý kiến của em

a) Giàu có.

b) Con cái học giỏi

c) Mọi người sống hoà thuận.

d) Bố mẹ có chức vụ cao.

1: Đánh dấu ✓ vào □ trước ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc 

□ Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên và đi chơi.

✓ Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

□ Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc, không ngại khó khăn.

2: Tìm và viết lại những từ 

Đồng nghĩa với hạnh phúc: sung sướng, may mắn

Trái nghĩa với hạnh phúc: đau khổ, bất hạnh, khốn khổ, cơ cực

3: Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là “điều may mắn, tốt lành”. Em hãy tìm và viết thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc.

–  phúc phận: điều may mắn được hưởng do số phận.

–  phúc đức : điều tốt lành để lại cho con cháu.

–  phúc hậu: có lòng thương người hay làm điều tốt.

–  phúc bất trùng lai: điều may mắn không đến liền nhau.

–  phúc lộc : gia đình yên ấm, tiền của dồi dào.

–  phúc thẩn: vị thần chuyên làm những việc tốt.

–  phúc tinh : cứu tinh.

4: Mỗi người có thể có cách hiểu khác nhau về hạnh phúc. Theo em, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc ? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp với ý kiến của em.

Chọn c) Mọi người sống hoà thuận.