Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Giữ lại từ thích hợp trong ngoặc đơn, gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau 

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 6. Giữ lại từ thích hợp trong ngoặc đơn, gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau; Giữ lại từ thích hợp trong ngoặc đơn, gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau …

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa

1: Tìm các từ đồng nghĩa (làm 3 trong 4 ý a, b, c, d)

a) Chỉ màu xanh …………….

b) Chỉ màu đỏ ……………….

c) Chỉ màu trắng …………….

d) Chỉ màu đen ………………

2: Đặt câu với một từ tìm được ở bài tập 1 

3: Giữ lại từ thích hợp trong ngoặc đơn, gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau 

Cá hồi vượt thác

      Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo (điên cuồng, dữ dằn, điên đảo). Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch.

       Mặt trời vừa (mọc, ngoi, nhô) lên. Dòng thác óng ánh (sáng trưng, sáng quắc, sáng rực) dưới nắng. Tiếng nước xối (gầm rung, gầm vang, gầm gào). Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh.

       Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại (cuống cuồng, hối hả, cuống quýt) lên đường.

1: Tìm các từ đồng nghĩa 

a)    Chỉ màu xanh : xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh mướt, xanh mượt, xanh rì, xanh thẳm, xanh um,…

b)    Chỉ màu đỏ : đỏ chót, đỏ tươi, đỏ rực, đỏ thắm, đỏ ngầu, đỏ hoe, đỏ ửng, đỏ tía, đỏ chói,…

c)    Chỉ màu trắng : trắng bệch, trắng tinh, trắng toát, trắng bong, trắng tươi, trắng phau, trắng ngần,…

d)    Chỉ màu đen : đen kịt, đen nhẻm, đen giòn,…

2: Đặt câu với một từ em vừa tim được ở bài tập 1

– Vào buổi trưa, nước biển xanh biếc một màu ngọc bích.

– Mùa hè đến, hàng phượng vĩ trong sân trường rực lên một màu đỏ chói.

– Cây hoa ngọc lan trong vườn nhà em nở hoa trắng ngần.

– Mùa hè, đi biển về, da em gái tôi đen giòn.

3: Giữ lại từ thích hợp trong ngoặc đơn, gạch đi từ không thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau 

Cá hồi vượt thác

     Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo (điên cuồng, dữ dằn, điên đảo). Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch.

      Mặt trời vừa (mọc, ngoi, nhô) lên. Dòng thác óng ánh (sáng trưng, sáng quắc, sáng rực) dưới nắng. Tiếng nước xối (gầm rung, gầm vang, gầm gào). Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh.

      Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại (cuống cuồng, hối hả, cuống quýt) lên đường.