Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 – Which One Is More Exciting – Life In The City Or Life In The Countryside Sách môn Anh lớp 5 mới

Unit 20: Which One Is More Exciting – Life In The City Or Life In The Countryside SGK Anh lớp 5 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 SGK Tiếng Anh 5 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 20: peaceful: thanh bình; busy: bận rộn …

UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?

– noisy: ồn ào

– peaceful: thanh bình

– busy: bận rộn

– cheap: rẻ

– wonderful: thú vị

Advertisements (Quảng cáo)