Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Short story Cat and mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới: Đọc và lắng nghe câu truyện

Review 4 SGK Anh lớp 5 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Short story Cat and mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Đọc và lắng nghe câu truyện.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 4 

1. Đọc và lắng nghe câu truyện

Click tại đây để nghe:

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Xin chào Chit. Bạn đang làm gì?

Chit: I’m talking to my cousin Mary in America.

Tôi đang nói chuyện với em họ tôi là Mary ở Mỹ

Miu: Hello, Mary. Do you remember me?

Miu: Xin chào Mary. Bạn có nhớ tôi không?

Mary: Hello, Miu. Yes, of course, I remember you. How are you?

Xin chào Miu. Vâng, tất nhiên rồi, mình nhớ bạn. Bạn khỏe không?

Miu: I’m very well.

Mình rất khỏe

Miu: Are you in New York?

Bạn Ở New York phải không?

Mary: No, I’m on vacation.

Không, mình đang đi nghỉ mát.

Miu: Where are you?

Bạn ở đâu?

Mary: I’m in Miami in Florida.

Mình Ở Miami, Florida.

Miu: Which one is nicer, New York or Miami?

Cái nào đẹp hơn, New York hay Miami?

Mary: Oh, that’s a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums. But Miami is warmer, and I like going to the beach.

Ồ, đó là một câu hỏi khó. New York thú vị hơn Miami. Có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim và bảo tàng. Nhưng Miami ấm áp hơn, và mình sẽ đi đến bờ biển.

Miu: I see. Nice to talk to you, Mary. Bye!

Advertisements (Quảng cáo)

Mình hiểu. Rất vui được nói chuyện với bạn, Mary à. Tạm biệt!

Mary: Bye!

Tạm biệt!

Miu: It was nice to talk to Mary.

Thật là vui được nói chuyện với Mary.

Chit: Was it? I didn’t talk to her!

Vui à? Mình không được nói chuyện với cô ấy!

Audio script

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Chit: I’m talking to my cousin Mary in America.

Miu: Hello, Mary. Do you remember me?

Mary: Hello, Miu. Yes, of course, I remember you. How are you?

Miu: I’m very well

Miu: Are you in New York?

Mary: No, I’m on vacation.

Miu: Where are you?

Mary: I’m in Miami in Florida.

Advertisements (Quảng cáo)

Miu: Which one is nicer. New York or Miami?

Mary: Oh, that’s a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums. But Miami is warmer, and I like going to the beach.

Miu: I see. Nice to talk to you, Mary. Bye!

Mary: Bye!

Miu: It was nice to talk to Mary.

Chit: Was it? I didn’t talk to her!

2. Trả lời những câu hỏi

1. Chit đang làm gì?

He’s talking with Mary. Cậu ấy nói chuyện với Mary.

2. Mary sống ở đâu?

She lives in New York. Cô ấy sống Ở New York.

3. Bây giờ cô ấy ở nhà phải không?

No, she’s in Miami. Không, cô ấy sống ở Miami.

4. Cô ấy thích điều gì về New York?

She likes the theatres, cinemas and museums.

Cô ấy thích những nhà hát, rạp chiếu phim và bảo tàng.

5. Cô ấy thích gì ở Miami?

She likes the beach. Cô ấy thích bãi biển.

3. Sắp xếp lại những từ từ câu truyện

a. remember (nhớ) b. vacation (kỳ nghỉ) c. difficult (khó)

d. theatres (nhà hát) e. warmer (ấm áp hơn)

4. Đọc và hoàn thành

 (1) don’t (2) town (3) more (4) than (5) like

A. Bạn sống ở thủ đô phải không?

 B: Không, không phải.Tôi sống ở một thị trấn nhỏ.

A: Cái nào đẹp hơn, thị trấn của bạn hay thủ đô?

 B: Thị trấn của tôi đẹp hơn. Nó nhỏ hơn và thanh bình hơn.

 A: Bạn có thích thủ đô không?

 B: Vâng, có. Nó nhiều thú vị hơn thị trấn của tôi.

A: Bạn muốn sống ở đókhông?

B: Thật sự không.

5. Thực hành theo cặp. Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn

6. Đọc và nối.

1 – c Thị trấn của bạn nhỏ hơn thủ đô phải không?

Vâng, đúng rồi.

2-e Bạn có thích sống ở đó không?

Vâng, có.

3 – a Tại sao bạn thích nó?

Bởi vì nó thanh bình.

4  – b Bạn có muốn sống ở thủ đô không?

Không, không muốn

5-d Tại sao không?

Bởi vì nó quá ồn ào.

Advertisements (Quảng cáo)