Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Khoa học lớp 5

Bài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? – khoa học 5: Trong các hình dưới đây, theo bạn, hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng ?

CHIA SẺ
Bài 4 khoa học lớp 5: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào. Câu 1: Các hình dưới đây mô tả khái quát quá trình thụ tinh…

Các hình dưới đây mô tả khái quát quá trình thụ tinh. Hãy đọc kĩ từng chú thích và tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình nào?

Hình 1 – a: Các tinh trùng gặp trứng

Hình 1 – b: Một tinh trùng đã chui vào trứng.

Quảng cáo

Hình 1 – c: Trứng và tinh trùng kết hợp với nhau để tạo thành hợp tử


Trong các hình dưới đây, theo bạn, hình nào cho biết thai được 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng ?

Quảng cáo

Hình 2: Thai được khoảng 9 tháng, đã là một cơ thể người hoàn chỉnh.

Hình 3: Thai 8 tuần, đã có hình dạng của đầu, mình, tay, chân nhưng chưa hoàn chỉnh.

Hình 4: Thai 3 tháng, đã có hình dạng của đầu, mình, tay, chân hoàn thiện hơn, đã hình thành đầy đủ các  bộ phận của cơ thể

Hình 5: Thai được 5 tuần, có đuôi, đã có hình thù của đầu, mình, tay, chân nhưng chưa rõ ràng