Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Five: Skills Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Guess their meanings and then check them in the dictionary.

Unit 11: Something New To Watch! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

Reading

1. Which TV show would you like to watch? Why?

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

Tonight’s TV!

Channel 1 : 4:00 Movie

Despicable Me

Gru wants the moon and has a clever plan for how to steal it. With his dangerous ideas and little yellow friends, it should be easy for Gru to make his bad plan work. But he doesn’t expect three little girls to change everything for him.

Channel 2 : 4:15 Cartoon

Tom and Jerry

Tom is a bad cat who likes chasing a mouse called Jerry. Jerry is small, but he is also brave and clever. He likes to play tricks on Tom and find ways to run away.

Channel 3 : 6:00 Sports

SEA Games: Viet Nam vs Philippines

Live soccer continues tonight! Viet Nam takes on he Philippines in an important game to prepare for the play-offs. The game starts at 6:00 at the Singapore National Stadium. Enjoy!

Advertisements (Quảng cáo)

Channel 4 : 6:00 Game show

Viet Nam’s Brainiest Kid

Join us for the game show where children complete a series of fun activities that become more and more difficult as you watch. It’s not just about knowing the answer – to be the brainiest you have to think fast!

Dịch:

Truyền hình tối nay!

Kênh 1 : 4:00 Phim

Đê hèn

Gru muốn mặt trăng và có những kế hoạch thông minh để ăn cắp nó. Với những ý tưởng táo bạo và những người bạn nhỏ màu vàng, thật dễ dàng để Gru thực hiện kế hoạch tồi tệ của anh ấy. Nhưng anh ấy không mong đợi 3 cô con gái nhỏ thay đổi mọi thứ của anh ấy.

Kênh 2 : 4:15 Hoạt hình

Tom và Jerry

Advertisements (Quảng cáo)

Tom là một chú mẹ tệ luôn thích đuổi theo một chú chuột có lên là Jerry. Jerry nhỏ nhưng cậu ấy rất dũng cảm và thông minh. Cậu ấy luôn thích trêu đùa Tom và tìm cách chạy trốn.

Kênh 3 : 6:00 Thể thao

SEA Game: Việt Nam với Philippines.

Tối nay trực tiếm trận bóng tiếp tục. Việt Nam coi Philippine là một bước chuẩn bị quan trọng cho trận đấu quyết định để vào vòng tiếp theo. Trận đấu bắt đầu lúc 6:00 tại Sân vận động Quốc Gia Singapore. Hãy chờ xem!

Kênh 4: 6:00 game show

Học sinh thông minh nhất Việt Nam

Hãy tham gia cùng game show nơi các bạn trẻ hoàn thành hàng loạt các hoạt động thú vị và ngày càng khó khăn khi bạn xem. Nó không chỉ là biết câu trả lời, để thành người thông minh nhất bạn phải suy nghĩ nhanh chóng.

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

steal       dangerous   game show    play trichs on    stadium    series

steal: lấy trộm

dangerous: nguy hiểm

game show: Trò chơi truyền hình

play tricks on: trêu đùa

stadium: sân vận động

series: hàng loạt

4. Read again and complete the sentence.

1. Gru has a plan to steal the moon.

2. Jerry plays tricks on _____.

3. The game starts at _____.

4. Viet Nam’s Brainiest Kid is a _____.

2. Tom

3. 6:00

4. game show

Advertisements (Quảng cáo)