Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 – Can You Swim? SGK Tiếng Anh 4 mới

Unit 5: Can You Swim? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 5: badminton: cầu lông; skate: trượt băng, pa tanh; …

UNIT 5. CAN YOU SWIM?

– badminton: cầu lông

– can: có thể

– cook: nấu ăn

– dance: múa, nhảy

Advertisements (Quảng cáo)

– piano: đàn piano

– play: chơi

Advertisements (Quảng cáo)

– skate: trượt băng, pa tanh

– skip: nhảy (dây)

– swim: bơi

– swing: đu

– table tennis: bóng bàn

– volleyball: bóng chuyền

Advertisements (Quảng cáo)