Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Lesson 3 Unit 18 trang 56 Sách Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2: Listen and circle. Then write and say aloud.

Unit 18: What’s Your Phone Number? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Listen and repeat.; Listen and circle. Then write and say aloud.

1. Listen and repeat.

Nghe và đọc lại.

Click tại đây để nghe:

Re’peat Can you re’peat that?
Bạn có thể lặp lại điều đó không?
en’joy She en’joys the party.
Cô ấy thưởng thức bữa tiệc.
in’vite They in’vite me to go for a picnic.
Họ mời tôi đi dã ngoại.
Com’plete We have to com’plete the sentences.
Chúng phải hoàn thành những câu sau.

2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. a 2. b 3. b 4. a
Bài nghe:
1. I enjoy my English lesson.
2. I want to invite some friends to my party.
3. They enjoy playing badminton.
4. Now complete the sentence with these words.

3. Let’s chant.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng hát ca.

I’d like to invite you to my party

Advertisements (Quảng cáo)

Mình muốn mời bạn đến bữa tiệc của mình

I’d like to invite you to my party.

Can you repeat that, please?

I’d like to invite you to my party.

Oh lovely, I’d like that, yes please!

I enjoy having parties

With my friends and you and me.

I enjoy sitting in the sun.

Advertisements (Quảng cáo)

And I enjoy being by the sea.

Mình muốn mời bạn đến bữa tiệc của mình.

Bạn có thể vui lòng nhắc lại không?

Mình muốn mời bạn đến bữa tiệc của mình.

Ổ, hay quá, mình thích lắm, được thôi!

Mình thích những bữa tiệc

Với bạn bè mình và bạn và mình.

Mình thích ngồi dưới mặt trời.

Và mình thích ở cạnh biển.

4. Read and tick.

Đọc và chọn.

Vào cuối tuần, Tom thường đi dã ngoại với gia đình cậu ấy ở ngoại thành. Cậu ấy muốn giải trí và thưởng thức phong cảnh. Cậu ấy thích chơi thể thao và trò chơi, và cậu ấy thích chụp ảnh với chiếc điện thoại di động của mình. Cậu ấy cũng thích nấu bữa trưa cùng gia đình cậu ta.

1. False 2. True 3. False 4. True 5. True

5. Let’s write.

Chúng ta cùng viết.

On Sundays, I often go for a picnic with my family in the zoo.
I want to relax and enjoy the fresh air.
I like playing football and badminton.
I enjoy taking the scenery in the zoo.
I love seeing the animals in the zoo.
Vào những ngày Chủ nhật, tôi thường đi dã ngoại với gia đình tôi trong sở thú.
Tôi muốn thư giãn và thưởng thức không khí trong lành.
Tôi thích chơi bóng đá và cầu lông.
Tôi thích chụp những phong cảnh trong sở thú.
Tôi thích ngắm những động vật trong sở thú.

6. Project.

Dự án.

Hỏi bốn bạn về sổ điện thoại của họ. Sau đó nói cho cả lớp biết về chúng.
Name            – Phone number
1 Sy Hoa          – 0909 258 799
2 My trang       – 0909 398 788
3 Phuong Trinh – 0907 258 799
4 Minh Khang   – 0902 505 455

Advertisements (Quảng cáo)