Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Lesson Three: Grammar and Song – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and sing.

Unit 10: In The Park – Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen and sing.

1. Look and say.

+ You mustn’t ride your bike here. => It’s Picture 2

+ You must wash your hands. => It’s Picture 4.

+ You mustn’t take photos. => It’s Picture 5.

+ You mustn’t eat here. => It’s Picture 6.

+ You mustn’t walk your dog here. => It’s Picture 7.

+ You must be quiet. => It’s Picture 8.

2. Write four sentences.

You must put litter in the garbage can. You …

You must put litter in the garbage can. Youmust wash your hands. You must be quiet.

3. Listen and sing.

Click here to listen

Script:

You must come to the park

Oh, you must come to the park,

Advertisements (Quảng cáo)

So we can have some fun.

You must come to the park today.

And play games in the sun.

But we must walk on the path,

And we mustn’t climb the trees.

We mustn’t throw away our litter,

Let’s keep the park clean, please.

Oh, we must be very good,

And we mustn’tpick the flowers.

But we can have a lot of fun,

And play for hours and hours.

Advertisements (Quảng cáo)

4. Sing and do.

You must come to the park

Oh, you must come to the park,

So we can have some fun.

You must come to the park today.

And play games in the sun.

But we must walk on the path,

And we mustn’t climb the trees.

We mustn’t throw away our litter,

Let’s keep the park clean, please.

Oh, we must be very good,

And we mustn’tpick the flowers.

But we can have a lot of fun,

And play for hours and hours.

Dịch:

Bạn phải đến công viên

Oh, bạn phải đến công viên

Để chúng ta có thể có nhiều trò vui

Hôm nay chúng ta phải đến công viên

Và chơi những trò chơi dưới nắng mặt trời.

Nhưng chúng ta phải đi bộ trên đường.

Và chúng ta không được leo cây.

Chúng ta phải vứt rác của chúng ta đi

Hãy giữ một công viên sạch sẽ

Oh, chúng ta rất tuyệt

Và chúng ta không được hái hoa

Nhưng chúng ta có thể có nhiều niềm vui

Và chơi nhiều giờ.

Advertisements (Quảng cáo)