Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Lesson Five: Skills Time! – Unit 7 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Look at the text. Where can you see the movie?

Unit 7: Places To Go! – Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 7 – Family & Friends Special Edition Grade 4. Look at the text. Where can you see the movie?

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

play: chơi

concert: buổi hòa nhạc

actor: diễn viên

movie: bộ phim

singer: ca sĩ

2. Look at the text. Where can you see the movie?

Advertisements (Quảng cáo)

I can se the movie in the movie theater.

3. Listen and read.

Click here to listen

The Friendly Dragon

Advertisements (Quảng cáo)

The Friendly Dragon is a wonderful new movie at the Showtime Movie Theater!

In the movie, Thu and her brother Nhan visit their uncle. Their uncle lives in a big, old house. One day, Thu and Nhan find a very big, old door. They open the door and go into the room.

In the room, a small, red dragon is hiding. The dragon is friendly. Thu and Nhan try to hide the dragon from their uncle. It is very difficult, and they all have lots of fun adventures!

The actors act and sing in this movie!

Dịch:

Con rồng thân thiện

Con Rồng Thân Thiện là một bộ phim mới tuyệt vời trong chương trình của rạp chiếu phim.

Trong phim, Thu và anh trai của cô ấy ghé thăm chú của họ. Chú của họ sống ở một ngôi nhà cổ và lớn. Một ngày, Thu và Nhân tìm một cánh cửa lớn và rất cũ. Họ mở cửa và đi vào trong phòn.

Trong phonf, 1 con rồng đỏ và nhỏ ẩn nấp. Con rồng rất thân thiện. Thu và Nhân cố gắng giấu con rồng khỏi chú của họ. Nó rất khó và họ có nhiều cuộc phiêu lưu thú vị.

Diễn viên diễn và hát trong bộ phim này!

4. Read again and answer the question.

1. Do Thu and Nhan visit their grandpa? No

3. Is the dragon in a garden? ___

5. Is the movie sad? ___

2. Do they find a door? ___

4. Do they try to hide the dragon? ___

6. Do the actors sing in the movie? ___

Hướng dẫn

2. Yes

3. No

4. Yes

5. No

6. Yes

Advertisements (Quảng cáo)