Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Extensive reading: Animals – Family & Friends Special Edition Grade 4: Read again. What animals can you see in Cat Tien National Park?

Extensive reading: Animals – Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Extensive reading: Animals – Family & Friends Special Edition Grade 4. Read again. What animals can you see in Cat Tien National Park?

1. Look at the picture. Where is the sun bear?

2. Read.

 

Cat Tien National Park

Champa the Sun Bear

Cat Tien Nation Park is in the south of Viet Nam. It is a very big rainforest. The park has lots of wild animals living in it. You can see lots of interesting birds in the park, You can see elehants, crocodiles, monkeys, snakes, and bats, too. As well as animals, Cat Tien National Park is famous for its trees and flowers.

There are lots of placesto walk in the park. If you are lucky, you might see some wild animals. The best time to see animals is at night. In Cat Tien National Park, you can go on a night walk. The guides give you special boots and flashlights and take you into the forest after bark. You need to be quiet because wild animals are frightened of people.

Champa is a sun bear. She is 12 years old. Bears usually live in the forest but Champa lives in the bear center at Cat Tien National Park. The bear center has a swimming pool, climbing towers, and comfortable places for Champa to sleep, eat, and play. Some of Champa’s family members live there with her. There are some trees in the bear center and Chama loves to climb to the to of them.

Champa has big teeth but she mainly eats fruit. Champa’s favosite food is mangoes, but she also eats apples, nuts, eggs, and honey. The park keepers bring Champa and her family fruit to eat every day. Sun bears usually sleep during the day and wake up at night. Champa likes the park keepers and wakes up when she hears them bringing food in the evenings,

Dịch:

Vườn quốc gia Cát Tiên

Gấu chó Champa

Vườn quốc gia Cát Tiên nằm ở phía Nam Việt Nam. Nó là rừng nhiệt đới lớn. Vườn có nhiều loài động vật hoang dã sống ở đó. Bạn có thể nhìn thấy nhiều loài chim thú vị trong rừng. Bạn có thể nhìn thấy voi, cá sấu, khỉ, rắn và cả dơi nữa. Ngoài động vật, Vườn Quốc Gia Cát Tiên còn nổi tiếng với nhiều loài cây và hoa.

Advertisements (Quảng cáo)

Có nhiều nơi để để bộ trong vườn này. Nếu bạn may mắn, bạn có thể nhìn thấy một vài động vật hoang dã. Thời gian tốt nhất để nhìn thấy động vật là vào buổi tối. Ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, bạn có thể đi bộ vào buổi tối. Hướng dẫn viên sẽ đưa bạn giày đặc biệt và đèn pin và đưa bạn vào rừng khi trời tối. Bạn cần yên lặng vì động vật hoang dã sợ hãi con người.

Champa là tên của  1 con gấu chó. Nó được khoảng 12 tuổi. Gấu thường sống trong rừng, nhưng ở Champa, gấu sống ở trung tâm gấu của vườn quốc gia Cát Tiên. Trung tâm gấu có hồ bơi, tháp leo núi và những nơi thoải mái để Champa ngủ, ăn và chơi. Nhiều thành viên của gia đình Champa sống cùng với nó. Có một vài cây ở trung tâm gấu và Champa thishc leo lên ngọn của chúng.

Champa có hàm răng lớn nhưng thức ăn chính của nó là hoa quả. Thức ăn yêu thích của Champa là xoài, nhưng nó  cũng ăn táo, quả hạch, trứng và mật ong. Người trông coi công viên mang hoa quả cho Champa và gia đình để ăn hằng ngày. Gấu chó thường ngủ cả ngày và thức lúc tối. Champa thích người trông coi công viên và thức dậy khi nó nghe thấy họ mang thức ăn cho nó vào mỗi tối.

3. Read again. What animals can you see in Cat Tien National Park?

You can see lots of interesting birds in the park, elephants, crocodiles, monkeys, snakes, and bat, too,

4. Read again and answer the question.

1. When is the best time to see animals in Cat Tien National Park?

Advertisements (Quảng cáo)

2. What should you take with you at night?

3. How old is Champa?

4. Where does Champa live?

5. What does Champa like to eat?

6. When does Champa sleep?

1. The best time to see animals is at night.

2. You should take special boots and flashlights.

3. Champa is 12 years old.

4. Champa lives in the bear center at Cat Tien National Park.

5. Champa’s favorite food is mangoes, but she also eats apples, nuts, eggs, and honey.

6. Champa usually sleeps during the day and wakes up at night.

5. Ask and answer.

1. Do you want to visit Cat Tien National Park? Why / Why not?

2. What’s your favorite animal? Why?

1. Yes, I do. Because I want to see many wild animals living in it.

2. My favorite animal is sun bear. Because, it’s very cute.

6. Make an animal mask. Talk about it.

Advertisements (Quảng cáo)