Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 28 Trang 49 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Tìm các từ ngữ chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi, có nghĩa môn thể thao đòi hỏi vận động viên bật nhảy cao để vượt qua một xà ngang

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 28: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 49. Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 tim từ ngữ và điền vào chỗ trống; Tìm các từ ngữ chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi, có nghĩa môn thể thao đòi hỏi vận động viên bật nhảy cao để vượt qua một xà ngang…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 

Tim từ ngữ và điền vào chỗ trống

1: Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào khung thành đối phương.

……..

Môn thể thao trèo núi

……..

Môn thể thao có hai bên thi đấu, người chơi dùng vợt đánh quả cầu cắm lông chim qua một tấm lưới căng giữa sân.

……..

2: Chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi, có nghĩa như sau

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào rổ của đối phương.

………………

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang.

………………

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm,… thi đấu.

………………

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 

Tìm các từ ngữ và điền vào chỗ trống

1: Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điều khiển bóng, tìm cách ném bóng vào khung thành đối phương.

Bóng ném

Môn thể thao trèo núi

Leo núi

Môn thể thao có hai bên thi đấu, người chơi dùng vợt đánh quả cầu cắm lông chim qua một tấm lưới căng giữa sân.

Cầu lông

2: Chứa tiếng có thanh ngã hoặc thanh hỏi, có nghĩa như sau :

Môn bóng có hai đội thi đấu, người chơi dùng tay điểu khiển bóng, tìm cách ném bóng vào rổ của đối phương.

Bóng rổ

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên nhảy bật cao để vượt qua một xà ngang.

Nhảy cao

Môn thể thao đòi hỏi vận động viên dùng tay, chân hay côn, kiếm, … thi đấu.

Võ thuật