Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 4 – Tuần 9 trang 39 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ? – Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học

CHIA SẺ
Tiết 4 – Tuần 9: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 39. Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi; Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ? – Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học…

Dựa vào tranh và trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi

Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?

– Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học.

Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được ?

– Hôm nay, mẹ không đưa Tuấn đi học được vì mẹ ốm.

Tuấn làm gì để giúp mẹ ?

– Tuấn rót nước cho mẹ uống, đắp khăn lên trán mẹ cho mẹ hạ sốt.

Tuấn đến trường bằng cách nào ?

– Tuấn tự mình đi bộ đến trường.